Mångfald

Interpellation till kommunfullmäktige om befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen framåt är basen för hur kommunen ska planera verksamheterna inom välfärdssystemet. Att ha tillräcklig kapacitet i förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt för oss alla. Den befolkningsprognos som kommunen arbetar efter just nu verkar vara för lågt räknad. Socialdemokraterna har tillsammans med kunniga resurser tittat igenom grundvärden för befolkningsutvecklingen inom kommunen fram till år…

Läs mer
God forsättning

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn har ett förslag på satsning på fritidsaktiviter för ungdomar. Vi har också i insändare föreslagit ett Allaktivetshus på Backlura. Vi kan se i resultaten för skola och socialtjänst att det behövs göra satsningar på ungdomar och deras etablering i samhället. Det är tydligt att det finns för får verktyg som används i…

Läs mer
Gott Nytt år
Med önskan om ett 2023 med nya möjligheter

GOTT NYTT ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn vill önska ett Gott Nytt År 2023. Vi vill skicka med Nyårs inspiration till alla politiska partier i Nynäshamn. I vårt budgetförslag inför 2023 hade vi valt att ta med en satsning på frukost i skolan. Det finns belagt genom bland annat forskning på Karolinska institutet i rapporten ”Frukostens betydelse för barns…

Läs mer
GOD JUL

God Jul från Socialdemokraterna i Nynäshamn

Tomten läser på inför det kommande året. Många viktiga beslut är på väg att fattas. Helgerna vi har framför oss ger tid för reflektion kring det gångna året och vad som behöver göras inför det nya året. Socialdemokraterna önskar er alla en riktigt GOD JUL

Läs mer
Pendeltåg i fjärran
Pendeltågen ska gå!

Pendeltågen måste fungera även för Nynäshamn

Under senaste veckorna har vi bevittnat hur pendeltågstrafiken i stora delar av Regionen har begränsats. Nynäshamn har drabbats särskilt hårt då trafiken tidvis helt ställts in. Den nya majoriteten som tagit över Regionen har precis startat sitt arbete för att skapa bättre förutsättningar i Regionen. Att ta över innebär naturligtvis också att ta över ett…

Läs mer
Cafe
Träffpunkt

ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Statens folkhälsoinstitut har här identifierat fyra hörnpelare för ett gott åldrande.Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverkaMeningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig självFysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utvistelseGoda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider Det krävs en kontinuerlig satsning för att uppfylla hörnstenarna i…

Läs mer
Nynäshamn

Vi söker Politisk sekreterare

Annons: Politisksekreterare Socialdemokraterna i Nynäshamn söker politisksekreterare med 100 procent engagemangsgrad. Socialdemokraterna i Nynäshamn blev efter valet det största partiet i kommunfullmäktige. Nynäshamns kommun styrs idag av ett minoritetsstyre bestående av de G: a Allianspartierna med stöd av SD. Vi söker nu dig som vill bli en del av oppositionsarbetet i kommunen och bygga partiet…

Läs mer
framgång

Satsning på skolan

I Socialdemokraternas förslag till budget för år 2023 finns ett förslag till en satsning på skolan – det blev tyvärr inte av… Vi har formulerat oss så här: En samlad skoldag – det livslånga lärandet(Barn- och utbildningsnämnden)20 miljoner kronor i ökade resurser till skolan möjliggör anställning av fler lärare och andra yrkeskategorier. Vi vet att…

Läs mer
Bris behöver vårt stöd

Bris måste få hela stödet från Socialnämnden

SOCIALDEMOKRATERNA I NYNÄSHAMN KOMMER ATT STÖDJA BRIS GENOM EN INSAMLING UNDER JULMARKNADEN DEN 3 DEC. KOM FÖRBI OSS VI STÅR MELLAN STATIONSHUSET OCH JULMARKNADEN. VI BJUDER PÅ GLÖGG OCH HOPPAS NI SWISHAR EN SUMMA TILL BRIS. Vi har efter beslut i socialnämnden erfarit att Moderaterna med stöd av SD och en politisk vilde från V,…

Läs mer

Dax för en ny konstgräsplan i ÖSMO

Socialdemokraterna i Nynäshamn föreslår att det är dax att skapa fler fotbollsplaner i Ösmo. Nedan ser ni det förslag vi lämnat till fullmäktige: Dagens invånarantal på knappa 5000 personer i Ösmo beräknas kunna fördubblas till ca. 10 000 invånare fram till 2040. Lägger man därtill den nybyggnation som planeras och redan är uppstartad i Källberga, kommer…

Läs mer