Husläkare

Rusta vårdcentralerna med en fast husläkare

Att vår region har landets längsta väntetider på akuten visar att något inte fungerar som det ska i Stockholmsvården. Stockholmarna får inte den vård de behöver på sin vårdcentral och måste istället åka till akuten och tvingas vänta i timmar. Ingen ny vårdcentral i regionens regi har öppnats sedan 2009 för att marknaden bestämt istället för behoven. Patienter sorteras efter lönsamhet i jakt på snabba pengar. Det räcker nu.  

Vården ska inte vara en marknad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården för att rusta våra vårdcentraler. Stockholmarna ska kunna lita på att det går att få vård på sin vårdcentral och de ska känna sin läkare. Man ska inte behöva berätta sin sjukdomshistoria för en ny person varje gång man söker vård. Tillgängligheten till vårdcentralerna ska också öka genom att varje kommun och stadsdel i regionen ska ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral.

Socialdemokraterna tror på vårdcentralen mitt i byn. Vårdcentralen du kan lita på i ditt närområde. Det handlar om att vården ska finnas i hela vår region, att den ska ta ett större ansvar för folkhälsan och det förebyggande arbetet. Det är hit du vänder dig oftast och det är här merparten av din kontakt med vården ska ske. DET RÄCKER NU!