Valprogram för Ösmo

Det här är vårt valprogram för Ösmo där vi beskriver vad vi vill göra om vi får förtroende att leda
Nynäshamns kommun.
Ösmo, med landsbygd, kommer de närmaste åren utvecklas och fördubblas med invånare. Vi
ser redan idag att Ösmo växer med fler barnfamiljer och fler äldre. Det innebär att samhället
behöver planera för att fler förskolor, skolor samt boende för äldre. För att Ösmo ska fortsätta att
vara ett trivsamt samhälle vill vi utveckla en trädgårdsstad där människan är i centrum!

Välfärd ger trygghet
Pandemin har påvisat revor i välfärden. Revor som behöver åtgärdas. Nu måste välfärden sättas i första rummet. Barn, unga och äldre är vår viktigaste prioritering, inte skattesänkningar. Socialdemokraterna vill därför satsa på utbyggnaden av skolan och äldreomsorgen i Ösmo.
Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas och nya äldreboende ska planeras.
Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för omvårdnad i hemtjänsten.
Vi säger det som det är och gör det som krävs!

Skolan
Forskning har visat att det blir mer kunskap med färre elever per lärare. Vi vill därför
öka resurserna i grundskolan för att kunna anställa fler lärare. Mer resurser till barn och elever är nödvändiga. Besparingarna i skolan måste stoppas. Barn med särskilda behov ska få stöd.
Små barn skall ha nära till förskolan och F-3 skola. Det innebär att vi avser att
öppna nya förskolor och skolor i Ösmo för de yngre.
Tillgången till nya moderna skolor måste prioriteras! Socialdemokraterna vill att en ny
skola byggs där den evakuerade Tallbackaskolan står. Skolan behöver inrymma upp till 600 elever i åldrarna F-6

Utöver Tallbackaskolan behöver vi öppna en ny skola vid Viksängen när den provisoriska förskolan flyttat.

Den Nya skolan, som skall ersätta Vanstaskolan, bör planeras för 600 till 700 elever i
årskullarna 4:e till 9:e klass. Källberga planerar att bygga en ny skola för 350 elever samt två nya förskolor för ca. 200 barn. Ett nytt Källberga och Björsta med ca 1000 nya bostäder innebär att upp till 1200 – 1500 nya barn i förskole- och skolålder
kommer att behöva skolplatser i Ösmo.

Åldrande
Ett Hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande
Mycket av det vi idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka.
I Ösmo, som byggdes på -60 och -70 talet, bor nu många invånare i villor eller lägenheter utan hiss. Invånare som börjar bli äldre och som då söker en ny bostad. En bostad där dom kan leva kvar när orken tryter och den nuvarande bostaden inte längre är optimal att åldras i. Deras villor är attraktiva för nya barnfamiljer då de ofta är byggda för en familj med flera barn. Vi kommer verka för att bostäder för äldre
byggs i den nu planerade första etappen för centrala Ösmo. Vi vill att ett Trygghetsboende samt Vård- och omsorgsboende uppförs i centrumläge vid
Hallängen. Här har de äldre nära till den samhällsservice som ett nytt centrum kan erbjuda. Med hälsocentral, apotek, butiker mm. Men även nära till kommunikationer med buss och pendeltåg för de boende och för anhöriga, som vill komma på besök.

Fritid
Vi vill att en ny Simhall uppförs vid Nybblevägen, nära den nya skolan och
fotbollsplanen, så att det blir närhet för skolbarnen och enkelt att nå för andra
besökare.
Vi har väntat länge på en Badplats vid Muskan! Badet måste nu prioriteras så att
barnfamiljer kan nå sin badplats utan långa resor.
Vi måste ha sociala mötesplatser där invånarna kan mötas. Platser där barn kan
leka och där ungdomarna kan träffas utan att det bli konflikter med andra viktiga funktioner.
Ösmo har ett rikt föreningsliv som är en viktig resurs för ett växande samhälle. Vi kommer att öka stödet till föreningslivet.
En gång- och cykelväg behöver planeras mellan Ösmo och Spångbro. Våra
motionsslingor måste värnas när samhället växer.

Ösmo Centrum
Ösmo centrum arkitektkontor Forshed

Människan i centrum
Ösmo är en landsbygdsnära pärla centralt placerad på Södertörn. När Ösmo nu växer behöver det planeras för en ny centrumkärna med handel, nya skolor, förskolor, bostäder och för ett rikt näringsliv och för alla föreningar.
Ösmo är idag en småskalig trädgårdsstad med egen sjö och en vacker landsbygd. När hus byggs är det viktigt att också planera för livet mellan husen.
När Ösmo utvecklas är det viktigt att den framtida planeringen är väl förankrad med
invånarna!
Att kunna åka med bussar och pendeltåget, är en förutsättning för en aktiv fritid och som gör det enkelt att komma till jobbet. Den nya stadsplaneringen, som påbörjats,
skall visa på kommundelens utveckling. För dom som är bosatta i Ösmo, men också för dom som bor på landsbygden och använder Ösmo för resor, handel och det rika
föreningslivet.

Våra vallöften

  • Bostäder för livets alla skeden
  • En ny Tallbackaskola för 600 elever
  • Nya F-3 skolor nära Förskolor
  • Nytt Särskilt boende och
    Trygghetsboende
  • Ny Simhall vid Nyblevägen
  • Bygga Badplatsen vid Muskan
  • Stärka föreningslivet