Socialdemokraterna i Region Stockholm

Aida

REGIONPOLITIK

Socialdemokraterna i Regionen har en framtidstro på Sjukvård och Kollektivtrafik. Vi vill :

  • korta köerna till akuten, ge vårdpersonalen fler kollegor och garantera alla en trygg förlossning.
  • Det är dags för maktskifte i Region Stockholm. Stockholm är landets rikaste region, men ändå har vi landets längsta väntetider på akuten och brist på vårdplatser.
  • Sexton år av Moderaternas styre har lett till att personalen larmar om bristande patientsäkerhet och för få kollegor.
  • DET RÄCKER NU!