Äldreomsorg
Äldreomsorg

Bort med minutscheman inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun

Socialdemokraterna har på olika sätt försökt att påverka Alliansen tillsammans med SD att inte lägga ned hemtjänsten i egen regi på landsbygden. De orsaker man anfört stämmer inte med de fakta man hänvisar till. Senaste insändaren i ämnet så har Alliansen uttryckt att Socialdemokraterna inte ska använda de verktyg som demokratin har skapat för att…

Läs mer
Hemtjänst med rosor

Hemtjänst i egen regi i hela kommunen

Socialdemokraterna anser att vi ska ha hemtjänst i egen regi även på landsbygden. Den frågeställning som tas upp är om kostnaden för äldreomsorgen i Nynäshamns kommun är för hög? I ett nationellt perspektiv satsar vi för lite på äldreomsorgen. Nedan är beskrivningen av Nynäshamns kostnader för äldreomsorgen i ett nationellt perspektiv I ett nationellt perspektiv…

Läs mer
Landfjärden
Åmynningen i viken vid Landfjärder

Förorenat vatten rinner ut i vikarna runt Landfjärden det behövs kommunalt vatten och avlopp!

Vi kan inte vänta med att ansluta kommunalt vatten och avlopp för Landfjärden med omnejd. Nuvarande lösning hindrar både byggnadsmöjligheter för boende samt fastställande av ny detaljplan för området. Vi ser nu åter att dricksvattenbrunnarna i Landfjärden börjar sina precis som 2018, och riskerar att förorenas av det orenade avloppsvattnet som rinner mot vikarna. Att…

Läs mer
Segersängsvägen
Segersängsvägen skarpa kurvor och vägskador

Stopp för tung trafik på Segersängsvägen innan någon skadas!

Den tunga trafiken på Segersängsvägen ökar hela tiden. Det är trångt att mötas och farliga situationer uppstår hela tiden. Socialdemokraterna har väckt ett ärende i kommunstyrelsen för att skapa varaktiga förändringar i säkerheten längs med vägen. Segersängsvägen är belastad med mycket tung genomfartstrafik dagligen, som den inte är byggd för”, skriver vi i en debattartikel…

Läs mer

Glad sommar från Socialdemokraterna

Nu när sommaren är här vill vi från Socialdemokraterna önska er alla en glad och avkopplande semester. Det är en tid för att ladda batterierna och njuta av livet tillsammans med nära och kära. Men samtidigt som vi tar oss tid att vila, måste vi också komma ihåg att kampen för en rättvis och jämlik…

Läs mer
Helen Sellström Edberg, Serkan Köse och Patrik Isestad

Stoppa ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Nynäshamn

I en artikel i Nynäshamnsposten förklarar oppositionsråd Patrik Isestad och riksdagsman Serkan Köse nackdelarna med att ombilda hyresrätter i Nynäshamn. De visar även på hur det hänger ihop med de minskande statsbidragen orsakar att nya hyresrätter inte byggs i samma omfattning som när Socialdemokraterna hade regeringsansvar. Det råder stor osäkerhet och oro inom fastighets- och…

Läs mer

Trygghetsvärdar för mer trygghet i gatumiljön

Roland Junerud undrar varför det tar sån tid att starta tryggehetsvärdarnas verksamhet i kommunen? Socialdemokraterna har lagt en motion till kommunfullmäktige som blev enhälligt beslutad men ingenting händer. Nedan finns den insändare som är skriven: Trygghetsvärdar är ett sätt att få fler vuxna ute i samhället för att skapa positiva kontakter i det långsiktiga trygghetsförebyggande…

Läs mer
Roland Junerrud
2 e vice ordförande Socialnämnden

Att lägga ned hemtjänsten i egen regi är att minska valmöjligheterna!

I en insändare i Nynäshamns posten kritiserar Roland Junerud beslutet M och SD har börjat nedläggningen av den kommunala hemtjänsten med början på de som utför hemtjänst på landsbygden, trots att de lovat att inte röra hemtjänsten efter förra försöket. Den nya ledningen med Christina Sönnergren (M) som ordförande med köpta röster från SD är…

Läs mer

Socialdemokraterna har röstat emot förslaget att Nynäshamnsbostäder ska ombilda hyresrätter till bostadsrätter!

Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet togs ett direktiv fram för att ge Nynäshamnsbostäder i uppdrag att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Socialdemokraterna röstade emot förslaget och inkom med ett yttrande som ni kan se här nedanför: Ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.Misslyckad moderat politik i Stockholm ska bli vägledande för allmännyttan iNynäshamn. I de nya ägardirektiven till Nynäshamnsbostäder tas direktiv…

Läs mer