Stolar

Föreningsbidragen ska fördelas på ett rättvist sätt

Magnus Liljeström visar på konsekvenser av de föreslagna förändringarna i reglerna för att få föreningsstöd Alliansen i Nynäshamn har med stöd av Sverigedemokraterna tagit fram ett förslag till nytt reglemente för stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Ett syfte med förslaget är att Folkets Hus inte längre ska kunna få bidrag för att tillhandahålla samlingslokaler för…

Läs mer

Binomen en framgångsrik skola i Nynäshamns kommun

Skolan Binomen har en samlad opposition arbetat för att behålla i Nynäshamns kommun. Av någon anledning vill inte Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna hjälpa till och ta fram en långsiktig stabil lösning för skolan Binomen. Göran Bergander socialdemokraternas gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden beskriver nedan hur vi arbetat och fortfarande försöker ta initiativ till en långsiktig lösning Vansta…

Läs mer

Sjukvården i Region Stockholm påverkas av den nationella krisen

NATIONELL SJUKVÅRDSKRIS Inflationskrisen har blivit en nationell vårdkris då regeringen bortprioriterat sjukvården i sin ekonomiska politik. Region efter region tvingas till massvarsel av vårdpersonal. Vissa regioner tvingas också stänga vårdcentraler eller hela sjukhus. Det är besparingar som kommer skada svensk sjukvård för lång tid framöver. I Stockholm håller vi emot så gott vi kan. Vi…

Läs mer

Alliansens besparingar i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har svarat på en enkät som redovisas i en artikel på SVT nyheter https://www.svt.se/datajournalistik/kommunernas-ekonomi-2024/. Besparingar som inte nämnts i samband med Mål och Budget 2024-2027 eller i de verksamhetsplaner för 2024 som nu lagts fram till nämnderna. Det är 215 kommuner som svarat på enkäten så det är ett stort kunskapsunderlag. I Nynäshamns…

Läs mer

Gott Nytt År och förhoppning om ett bra samarbetsår 2024

När jag summerar det gångna året vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare i Nynäshamns kommun. Ni som dagligen står upp för välfärden inom skolan, vården och omsorgen, samt ni som arbetar hårt för att vår kommun ska utvecklas och medborgarna ska få den service de förtjänar. Ett oerhört…

Läs mer
Se Höra Lyssna

Partistöd en resurs för demokratin?

Inlägg i debatten om huruvida Alliansens och SD:s beslut att neka Socialdemokraterna partistöd för 2022 är partipolitiskt motiverat Tack för intressanta synpunkter och åsikter från Alliansen genom Marcus Svinhuvud och även från oberoende före detta Sverigedemokraten Rebecka Ädel som stått att läsa i Nynäshamnsposten de senaste dagarna. Kommunikation är ett intressant ämne som jag haft…

Läs mer
Folkets Hus

Rätten till lokaler, bildning och avkoppling

Tillgång till lokaler för utbildning och föreningsliv är viktigt för vår demokrati. Det var ett stort skäl till varför Folkets Hus rörelsen startade. Socialdemokraterna vill inte medverka i en utveckling i den riktning som Alliansen nu beslutar Moderaternas förslag om att ändra riktlinjerna för föreningsstöd som innebär att Folkets hus i Nynäshamn får avsevärt sämre…

Läs mer

Motion i riksdagen om väg 225 och dubbelspår

Socialdemokraterna i Nynäshamn arbetar för väg 225 och dubbelspår även i Riksdagen. Vår medlem Serkan Köse gjorde en motion för väg 225 och dubbelspår till Nynäshamn förra året vid den här tiden. Ni kan läsa den nedan. Det är också en bra kunskapskälla för alla som bor i vår kommun Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer…

Läs mer
Trygghet och stöd

Åtgärder för en fortsatt framgångsrik hemtjänst i Nynäshamns kommun

I en tid där den kommunala hemtjänsten på landsbygden hotas av nedläggning, står Socialdemokraterna starkt i sitt engagemang för att bevara och förbättra äldreomsorgen i Nynäshamn. Vi vill svara på insändare från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, och tydliggöra vår vision för en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet. Vi har noterat ett högt…

Läs mer