Patient

Patientsäkra sjukhusen

Trots att vi är Sveriges rikaste region så har vi längst köer till akuten. Varje år dör 25 personer på grund av de långa väntetiderna och bristen på vårdplatser. Befolkningen ökar, men antalet anställda sjuksköterskor i regionen minskar. Det räcker nu. Stockholmarna förtjänar bättre, och regionen och dess anställda kan leverera bättre vård om rätt förutsättningar och resurser ges. Vi vill häva sparkraven på sjukhusen så att vi kan anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Då kan vi öppna fler vårdplatser och korta köerna. Borttagna sparkrav från sjukhusen hade motsvarat årslönerna för 700 sjuksköterskor och 350 undersköterskor. Moderaternas svältbudgetar och massvarsel måste få ett slut.

Äldre ska få en säng istället för en kölapp genom snabbspår direkt till en avdelning. Dina skattepengar ska gå till att ge bra vård, inte till dyra konsultnotor eller börsnoterade företag. Fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor ska istället finnas på golven. Bara de kan se till att samhället är som starkast när du är som svagast.