Fritid

Fritidsaktiviteter för ungdomar

I Socialdemokraternas förslag till budget får år 2023 prioriterar vi föreningsverksamheten och fritidsgårdar i varje kommundel. Vi lägger till extra resurser för den satsningen med 7 miljoner kronor på den satsningen. Under valrörelsen tog vi initiativ till ett allaktivitetshus på Backlura. Med allaktivtetshus menar vi en ökad möjlighet till föreningsengagemang men också utbildning och aktiviteter för hela familjen.

Allting hänger ihop vi ser vikande resultat för de som väljer att studera på gymnasiet (redovisas i ”öppna jämförelser”). Vi kan också konstatera att antalet anmälda skadegörelsebrott i Nynäshamns kommun ligger högt.

Genom att satsa på förebyggande arbete i form av konstruktiva fritidsaktiviteter för unga och stöd till föräldrarna kommer skolresultaten att höjas i framtiden och skadegörelsen att minska.