Människan i centrum
Program för framtiden

KOMMUNPOLITIK

Här beskriver vi vilken representation vi har i Kommunfullmäktige samt vilka övergripande politik vi vill driva under mandatperioden. Vi har också en särskild rubrik för de initiativ som vi tagit genom förslag, interpellationer och motioner.