Människan i centrum
Program för framtiden

KOMMUNPOLITIK

Här beskriver vi vilken representation vi har i Kommunfullmäktige samt vilka övergripande politik vi vill driva under mandatperioden.