Alla

VAL 2022

Socialdemokraterna kommer samarbeta med partier som delar vår syn på alla människors lika värde. Våra längre, mer omfattande program för välfärden och samhällsbyggnad finner du här på hemsidan. Där finns även mer politik och presentation av våra kandidater och mycket mer.

Allt hänger ihop
Den 11 september är det val till kommunen, regionen och riksdagen. Många av de
beslut som fattas i riksdagen och i regionerna påverkar kommunerna. För att vår
politik i kommunen skall få full genomslagskraft förutsätter det att vi Socialdemokrater får så många röster att vi kan vara med och styra på alla nivåerna.
Exempelvis är det i regionen som det fattas beslut om sjukvård och kollektivtrafik.
Region Stockholm har de senaste 16 åren styrts av Moderaterna i samverkan med
andra borgerliga partier. I riksdagen fattas bl.a. beslut om bidrag till kommunerna.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen som har styrt landet i de senaste åtta åren
har sett till att kommunerna och regionerna har fått kraftigt ökade intäkter att
använda till att utveckla välfärden och sjukvården. I stockholmsregionen och
Nynäshamns kommun har Moderaterna och de andra borgliga partierna inte använt
pengarna till att utveckla välfärden och sjukvården som det har varit tänkt. Här har
pengarna använts till att skapa stora ekonomiska överskott.

Får vi Socialdemokrater ditt förtroende lovar vi att vi skall göra välfärden ännu bättre
genom att våra gemensamma pengar används till det som de är till för. Några av de
förslag som vi tar upp i vårt valprogram för Nynäshamns kommun förutsätter att vi
Socialdemokrater är med och styr regionen

För mer information