Ledamöter i kommunfullmäktige

Här presenteras namn och kontaktuppgifter och förtroendeuppdrag för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Vid de bilder som har en liten jordglob finns en beskrivning av fokusfrågor för kandidaten inför den kommande mandatperioden