Blanca Omana

Blanca Yorleth Omana De Coronado

Mina fokusområden som politiker är:

  • En utvecklad vård och omsorg till de äldre i samhället
  • Barn och ungas rätt till en bra utbildning som gör att de kan uppfylla sina livsmål
  • Miljö och klimat är viktiga för mig vi behöver lämna en bra värld till våra barn. Jag tänker både på vår direkta miljö men också på social hållbarhet dvs de som tillverkar våra varor ska ha en bra arbetsmiljö

Jag arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen därför ligger välfärdsfrågorna mig varmt om hjärtat. Min övertygelse är att oavsett om man är ung eller gammal ska kunna gå det stöd man behöver i sin vardag. Jag har tidigare jobbat med ”fashion and design” i Venezuela som också är mitt födelseland. Utifrån min bakgrund uppskattar jag möjligheten att få arbeta inom välfärden men också med demokratifrågor, jämlikhet och jämställdhet. Det är värden som hela tiden behöver bevakas var man än bor i världen.