Förlossning

En trygg förlossningsvård

Krisen inom förlossningsvården ska lösas. Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att vården är trygg i samband med en graviditet.

Därför görs en utökad satsning på förlossningsvården och det påbörjade arbetet med Framtidens förlossningsvård.

  • Insatser för att nå målet med en barnmorska per födande, samt fokus på moderna arbetssätt och bättre arbetsvillkor för personalen genom 8-punktsprogrammet ska fördjupas. En sammanhållen vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård inklusive fysioterapi är av central vikt.
  • Ersättningarna inom förlossningsvården behöver bli mer ändamålsenliga och tillgodose att varje gravid kvinna får en ännu tryggare, bättre och mer behovsanpassad vård samt att stort fokus läggs på att helt arbeta bort undvikbara förlossningsrelaterade skador.
  • Fler blivande föräldrar ska erbjudas att ingå i modellen Min barnmorska och möjligheten till hemförlossning ska värnas. Under mandatperioden vill vi se barnmorskeledda enheter på dagens förlossningskliniker.
  • Arbetet ska stärkas för att alla kvinnor ska kunna ta del av den viktiga vården efter förlossning. Därför behövs en eftervårdsgaranti som innefattar amningsstöd och nollvision för oupptäckta förlossningsskador