ALLA
Kandidater till kommunfullmäktige

Politiska initiativ och förslag inför framtiden

Under den här rubriken presenterar vi de initiativ vi tar. Det finns olika sätt att ta politiska initiativ. Vi kan väcka ett ärende i en nämnd för att utveckla nämndens långsiktiga ärende. Vi kan ställa en fråga i kommunfullmäktige som ansvarigt kommunalråd svarar på. Interpellation är ett annat sätt att fråga på då får vi ett skriftligt svar och det blir en mindre debatt i kommunfullmäktige. Interpellationer ställs eller som det heter väcks vid ett fullmäktigemöte och besvaras oftast vid nästa fullmäktige möte. Motioner eller som det är ett annat ord för förslag kan också läggas till kommunfullmäktige men där är det längre svarstid. Motionen/förslaget skickas till ansvarig nämnd/nämnder varefter kommunstyrelseförvaltningen skriver ihop ett förslag till svar. Svaret behandlas sedan i kommunstyrelsen innan det skickas för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.