Livslångt lärande

Livslånga lärandet

Alla barn ska ges förutsättningar att lyckas, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. De som har behov av stöd ska få det.

Nynäshamns gymnasium har idag ett begränsat utbud av gymnasieprogram. Vi vill att Nynäshamns gymnasium skall utvecklas! Fokus ska vara på kunskap och bildning i alla klassrum. Det kräver en trygg skolgång med studiero – fri från mobbing och trakasserier.

En fullgjord skolgång är början på vuxenlivet med fortsatta studier eller arbete. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

För att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas, kvällsundervisning erbjudas och fler lärare anställas. Nynäshamns gymnasium ska tilltala alla ungdomar med både praktiska och teoretiska program som leder till arbete eller högre studier.

Yrkescollege (den g:a yrkesskolan) ska finnas i samarbetet med näringslivet och som kan attrahera även elever utanför kommungränsen. Genom vuxenutbildning och högskolestudier ska man vara välkommen att komplettera sin utbildning genom att läsa enstaka ämnen, få gymnasiebehörighet, yrkeskunskap eller en helt ny väg in i arbetslivet. Språksvårigheter ska inte få stå i vägen.

Socialdemokraterna vill verka för att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen!