Nynäshamn

Valprogram för Nynäshamn

Framtid Nynäshamns stad- Valprogram 2022
Det här är vårt valprogram för Nynäshamns stad där vi beskriver vad vi vill göra om vi får förtroende att leda Nynäshamns kommun. Tätorten Nynäshamns kommer under de närmaste åren att växa med många nya innevånare. Redan idag ser vi hur fler barnfamiljer och fler äldre flyttar hit. Det betyder att vi måste planera
för fler förskolor och skolor samt boende för äldre.
För att Nynäshamn skall fortsätta att vara en trivsam stad att leva i, vill vi utveckla Nynäshamn där människan är i centrum!

Välfärd ger trygghet
Pandemin har påvisat revor i välfärden. Revor som behöver åtgärdas. Nu måste
välfärden sättas i första rummet. Barn, unga och äldre är vår viktigaste prioritering, inte skattesänkningar.
Socialdemokraterna vill därför satsa på utbyggnaden av skolan och äldreomsorgen i Nynäshamns stad.
Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas och nya äldreboende ska planeras.
Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för omvårdnad i hemtjänsten.
Vi säger det som det är och gör det som krävs!

Viaskolan

Skolan
Forskning har visat att det blir mer kunskap med färre elever per lärare. Mer resurser till barn och elever är nödvändiga. Besparingarna i skolan måste stoppas. Barn med
särskilda behov ska få stöd.
Vi vill därför öka resurserna i grundskolan för att kunna anställa fler lärare och
resurspersonal. Vi vill också minska elevantalet i varje klass genom ökad skolpeng.

Små barn skall ha nära till förskolan och F-3 skola. Det innebär att vi avser att öppna nya förskolor och skolor. Vi planerar att bygga nya F-3 skolor på Sandhamnsområdet och Backlura.
Tillgången till nya moderna skolor måste prioriteras! Socialdemokraterna vill att en
ny skola planeras snarast i Nynäshamn stad på lämplig plats. Bland annat för att
ersätta skolan på Utsikten

Ett hälsosamt åldrande
Mycket av det vi idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren.
De har gett av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka.

Nynäshamn började sin utveckling för över hundra år sedan då vi fick en järnväg och
färjeförbindelse till Gotland. Idag bor nu många i villor eller lägenheter utan hiss. Invånare som börjar bli äldre och som då söker en ny bostad. En bostad där
dom kan leva kvar när orken tryter och den nuvarande bostaden inte längre är optimal att åldras i. Deras villor är attraktiva för nya barnfamiljer då de ofta är byggda för en familj med flera barn.

Vi kommer verka för att bostäder för äldre
byggs

Bostäder för alla
Bara 20 procent av befolkningen har råd att köpa/hyra det som byggs idag. Det är ont om bostäder för personer med lägre inkomster. De unga behöver samhällets stöd att kunna flytta hemifrån och skapa sitt första boende.
Socialdemodemokraterna vill ha en bostadsgaranti för unga mellan 19 och 27 år och
som stått i bostadskö i minst två år.
För de äldre behövs ett tryggt och trivsamt boende när de inte längre kan bo kvar i sin nuvarande bostad. Vi vill också verka för ett kooperativt boende som kan börja vid en ålder av 55+ med gemensamhetslokaler. Vi vill återupprätta Balder som ett trygghetsboende, renovera och öppna köket, servera luncher för de boende och för allmänheten.

Fritid
Vi måste ha sociala mötesplatser där invånarna kan mötas. Platser där barn kan leka
och där ungdomarna kan träffas utan att det bli konflikter med andra viktiga funktioner.
Nynäshamn har ett rikt föreningsliv som är en viktig resurs för ett växande samhälle. Vi kommer att öka stödet till föreningslivet.

Gästhamnen är vårt skyltfönster mot världen och en plats som måste utvecklas varsamt. Vi måste ha rådighet över utvecklingen i hamnen. Vi vill ha en organisation med en hamnchef som förfogar över en egen ekonomi, personal och utveckling. Först och främst måste en detaljplan upprättas innan man går vidare.
Vi vill inte sälja området eller lägga ut det på entreprenad.

Befintliga gång- och cykelvägar behöver utvecklas och nya planeras.

Våra motionsslingor måste underhållas och utvecklas när samhället växer.

Vi vill verka för att skapa en välkomnande infart till Nynäshamns stad.

Vi vill verka för att utveckla Backluras friluftsområde.

Våra vallöften

 • Bostäder för livets alla skeden
 • Planera nya F-3 skolor i Sandhamn
  och Backlura
 • Planera ett nytt ”Särskilt boende”,
  Trygghetsboende och gärna ett
  Kooperativt boende för äldre
 • Renovera köket på Balder
 • Höjd skolpeng
 • Stärka föreningslivet
 • Bevara Kurortsparken på
  Trehörningen
 • Allaktivitetshus i Backlura