Nynäshamn
Nynäshamn en höstbild

Socialdemokraternas budgetförslag för år 2023

Vid kommunfullmäktige den 8 dec 2022 prövades Socialdemokraternas förslag till budget för Nynäshamns kommun för år 2023 samt ett förslag till framtidsutmaning fram till 2030. Socialdemokraternas fick inte gehör av fullmäktige. Alliansen har med ett avtal till Sverigedemokraterna majoritet i fullmäktige. Socialdemokraternas förslag hade adekvata satsningar på Skola och välfärd som nu inte kan genomföras. Läs gärna vårt budgetförslag!