Gill Lagerberg

Jag är 64 år gift och bosatt i Sandhamn. Varit lärare i 38 år och jobbat fackligt de flesta av dem. Vet att arbetsmiljön för alla parter i skolan är grunden för så många betydelsefulla faktorer när det gäller ungas lärande och slutresultat för sina studier.

Jag brinner för skolfrågor. Är övertygad om att fler anställda i olika yrkeskategorier i förskola och skola låter lärare koncentrera sig på att vara just lärare. Då kommer barnen och eleverna att få det stöd och utmaningar som varje unika individ kan behöva för att lyckas med sin skolgång och möjligheter till det arbete man drömmer om.