Göran Bergander

Jag är född och uppväxt i Nynäshamn och bott i kommunen under den största delen av mitt liv. Idag bor jag och min hustru en bit utanför Ösmo på landet.

Det som lockar mig i politiken är att få vara med och påverka kommunens fortsatta utveckling. En försiktig förtätning av orterna Nynäshamn och Ösmo, och en varsam fortsatt utveckling av hela vår fantastiska landsbygd och skärgård. Under devisen ” Människan i centrum när hela kommunen utvecklas”.

Vår hembygd, Nynäshamns kommun är en del av den snabbast växande regionen i Europa, En av våra största utmaningar är att skapa förutsättningar så att fler barnfamiljer kan flytta till vår kommun, vi måste planera så att bostadsområden tillskapas anpassade för såväl barnfamiljer som för äldre personer, områden i en mer mänsklig skala som tar hänsyn till klimat och miljömålen, områden som ska klara så väl havsnivåhöjningar, perioder av torka och perioder med svåra stormar och översvämningar till följd av skyfall.

Ett annat område som är prioriterat för mig är att förbättra förutsättningarna för företag att etablera sig i kommunen. Vi måste snarast starta arbetet med att få fram nya verksamhetsområden för företag att etablera sig på. Ett särskilt intresse för mig är att arbeta för att logistikområdet som redan ät planerat vid Norvik nu blir verklighet, det kan innebära att flera tusen nya arbetstillfällen skapas i kommunen