Roland Junerud

Jag har en bakgrund som officer i svenska flottan och tjänstgjort på helikopterdivisionen på Berga i 35 år som Kapten och varit i flygtjänst i 30 år fram till tjänstepensionen vid 55 år. Jag har jobbat med ledarskap i alla år och lärt mig se sambanden.

Jag började min politiska bana 2006 och gick med i partiet. 2007 ringde Tommy Söderblom och erbjöd mig en plats i Socialnämnden och som ersättare i kommunstyrelsen.

Min strävan har hela tiden varit att se möjligheter att utveckla och förbättra de sociala sambanden för våra medborgare i samhället, att se helheten och påverkansfaktorer för att få en positiv utveckling för såväl ung som gammal. Man kan i mycket se samma struktur i kommunens arbete som i Försvarsmaktens arbete för att nå framgång i taktiskt ledarskap och framgångar i samhället.

För att skapa dessa möjligheter fordras det mod och engagemang och ett öppet sinne. Det har jag, möjligheterna är oändliga för att skap ett bra samhälle för våra medborgare i Nynäshamn. Mina käraste och viktigaste ämnen är att:

– skapa förebyggande åtgärder för att trygga våra ungas hälsa

– skapa möjligheter för tidig inkomst för de unga (sommarjobb)

– skapa trygghet för de äldre på ålderns höst

– skapa förebyggande åtgärder för att förhindra kriminalitet i samhället

Nynäshamns kommun har blivit en plats där allvarliga brister inte åtgärdas. Sambanden där skolan sviker våra unga och där segregationen tilltar och problem uppstår som sedan måste åtgärdas på socialförvaltningen. Där det politiska samtalet alldeles för ofta fokuserat på att spara för att hålla budget trots att det finns pengar i kommunens plånbok.

Nynäshamn behöver en ny politisk ledning som kan möta samhällsproblemen och se sambanden för att förebygga ohälsa. Det behövs en politik för att reparera revorna i Välfärden, bryta segregationen, skapa en socialnämnd som fungerar förbyggande och satsar på framtidstro. 

Det är en skyldighet som förtroendevald att prioritera resurser till välfärden och de ungas mående.