Helen Sellström-Edberg

Jag sätter människan i centrum. Alla människors lika värde är viktigt för mig, oavsett var i livet man befinner sig samt var i vår kommun du bor ska vi ha samma möjligheter till välfärd och trygghet. Liten som stor, ung som gammal så ska man känna sig ha möjligheter till en positiv framtid