Magnus Liljeström

Magnus Liljeström

Jag flyttade till Nynäshamn, Ösmo och Vansta för tio år sedan och känner mig hemma i den sunda blandningen av landsbygd, småstad och storstad som detta innebär.

De frågor jag brinner för är decentralisering, lokal demokrati och en lokal service som ger människor välfärd och trygghet och ger samhället förutsättningar för en hållbar utveckling.

Till vardags arbetar jag med just dessa frågor som rådgivare i Sveriges Kommuner och Regioners internationella utvecklingsprojekt. Att få vara med och stödja lokalt självstyre i länder som Ukraina, Tunisien och Colombia är ett privilegium, samtidigt som det ger perspektiv på hur vi har det här hemma. Mycket är väldigt bra, men mycket kan också bli mycket bättre.

Politikens roll är att ha en levande dialog med medborgare, näringsliv och civilsamhälle, sätta mål och visioner och tillsammans med de kommunala verksamheterna driva processer för att visionerna ska uppnås.

Yrkesmässigt har jag en brokig bakgrund: badvakt, barnskötare, journalist, kommunikatör, företagare, projektledare och nu rådgivare.

Under den senaste mandatperioden har jag haft uppdrag i socialnämnden och upphandlingsnämnden. Jag kandiderar nu till kommunfullmäktige och hoppas få förtroende att fortsätta arbeta med viktiga välfärdsfrågor i kommunen. I min gamla hemkommun hade jag uppdrag i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd som i kommunala bolagsstyrelser och det är erfarenheter som jag vill ta med mig till Nynäshamn.