Ola Hägg
Ola Hägg ledamot Regionfullmäktige

Ola Hägg

Kandidat till kommunfullmäktige i Nynäshamn

Jag vill arbeta för:

  • Ett näringslivsvänligt Nynäshamn
  • Ett helhetsinriktat miljöperspektiv
  • Ett varierat utbud av boendemöjligheter för äldre
  • Ett starkare samarbete mellan kommun och Region Stockholm i arbetet kring våld i nära relationer
  • Att ta fram strukturerade metoder för att alla ungdomar i gymnasieåldern kan lyckas bättre i sina studier
  • Att ta fram bra verksamhetsmark för de företag som står på kö för att etablera sig i Nynäshamn

Jag är uppväxt i Nynäshamn och bott här i större delen av mitt liv. Mitt politiska engagemang grundar sig mycket utifrån människans lika värde och en målsättning att vara med och bidra till ett samhälle som är både jämställt och jämlikt.

Min drivkraft är att vi också i ett framtidsperspektiv kan leva i ett samhälle grundat på demokrati och synen på människans lika värde. I dessa begrepp finns många aspekter kring hur vi lever och inte minst umgås med varandra. Vi ser en tendens i hela världen att människor väljer ledare som inte alltid har samma syn på demokratins prioritet som generationen före oss. Klimatfrågan är en viktig prioritet för mig då den är en av hörnstenarna för ett långsiktigt hållbart samhälle. I princip i allt det jag vill arbeta för har sin grund i mänskliga rättigheter.

I mitt yrkesliv har jag haft olika roller för att förstärka de svagas rätt till att kunna leva ett självständigt liv. Mitt senaste uppdrag var att som projektledare ta fram förutsättningar för och senare också starta ett center mot hedersrelaterat hot och våld det fick namnet Origo (https://etjanst.stockholm.se/origo/ ) och försörjer hela Region Stockholm med kunskap och insatser. Jag har också arbetat för insatser mot våld i nära relationer och skapat kunskapscenter för yrkesverksamma inom området.

Som politiker har jag varit socialnämndens ordförande under 8 år i Nynäshamns kommun. Min tanke under det uppdraget var att få breda politiska lösningar genom exempelvis utvecklingsprogram som alla partier kunde stå bakom. Under den senaste mandatperioden har jag tyvärr sett att Alliansen inte fortsatt med den traditionen. Under den nu pågående mandatperioden har jag haft rollen som 2 e vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Utifrån den rollen har jag tillsammans med mina kamrater i nämnden lagt fram flera förslag till förbättringar. Vi har lagt fram förslag inom områdena Näringsliv, brottsbekämpning, gymnasieverksamheten och arbetsrehabilitering. Skarpa förslag som tyvärr inte fått möjlighet att realiseras.

Ett exempel: Resultatet för gymnasiet har under sista mandatperioden försämrats mycket som vi anser för lite inflytande från elever och lärare på undervisningens utformning. Vi har också med kraft försökt få Alliansen att ta ansvar för även de elever som valt att gå i ett gymnasium utanför Nynäshamn. Socialdemokraterna anser att alla ungdomar i gymnasieåldern är lika viktiga och att vi behöver en strukturerad satsning en ”lärandets hub” som resurs tidigt under studietiden så man sedan kan gå ur gymnasiet med fullgoda betyg.

Jag och Socialdemokraterna har flera strukturerade färdiga förslag till satsningar som vi vill genomföra.

LÄGG DIN RÖST PÅ SOCIALDEMOKRATERNA I VALET 2022!