Janice Boije-Junerud

För mig är människors trygghet och säkerhet avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten utgör ett hot mot hela vårt demokratiska samhälle och ska bekämpas med alla medel.

Vi ska bekämpa brotten genom att bekämpa brottens orsaker. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.

Jag vill arbeta för att stärka välfärden och motverka segregation och kriminalitet. Det är viktigt att kommunalskatten skall komma alla till del för att stärka vård, skola och de ungas behov av arbete och bostad samt för att öka sammanhållningen i vår kommun