Patrik Isestad

Patrik Isestad

Vem är Patrik och varför är jag engagerad i politiken?

Det gamla ordspråket lyder ju som bekant kärt barn har många namn. Pata, Packe, Putte eller Patrik! Jag svarar på alla namnen men det särklass vanligaste är Patrik. Utbildad skorstensfejarmästare och ett långt engagemang i politiken. Allt började i elevrådet som ung och när jag kom i kontakt med SSU, blev det min hemvist för att kunna tillsammans med andra förändra samhället till det bättre. Tillsammans är vi starka och för mig är Socialdemokraterna folkrörelsens förlängda arm att påverka samhället till det bättre.

Blev vald hösten 2016 att leda kommunen av fullmäktige som kommunstyrelsens ordförande efter att Anna Ljungdell slutade sitt uppdrag. De knappt 2 åren jag var kommunstyrelsens ordförande påbörjades en effektivisering av administrationen där kommundirektören byttes ut samt att kommunen gjorde upp några av sina trassliga personalärenden. Högt fokus var även att få fart på tillväxten och idag kan vi se att flera av de detaljplaner med bostäder som vi beslutade om nu är inflyttade eller strax står klara. Stark resurser tilldelades även till skolan för att gör våra barns skolgång bättre. Barnen är vår framtid. Förkortad arbetstid påbörjades i äldreomsorgen för att göra yrket mer attraktivt. Många viktiga beslut fattades för att stärka välfärden.

2018, gick Socialdemokraterna i opposition och Socialdemokraterna utvärderade den tidigare politiken. De senaste 4 åren har varit mycket tufft för skolan och omsorgen med kraftiga besparingar. Välfärden har blivit utmanad och försämrad under den moderatledda alliansens styre.

Nynäshamns kommun har blivit en plats där allvarliga brister inte åtgärdas. Där skolan sviker våra unga och där segregationen tilltar. Där det politiska samtalet alldeles för ofta fokuserat på spel och vem-tar-vem, och vilka politiska vildar moderaterna avlönar härnäst.

Nynäshamn behöver en ny politisk ledning som kan möta samhällsproblemen och samtala med samtliga politiska partier. Det behövs en politik för att reparera revorna i Välfärden, bryta segregationen, skapa en skola som fungerar och satsa på framtidstro. Nynäshamns kommun har en god tillväxt och fler människor i arbetsför ålder flyttar hit och skatteintäkterna ökar samtidigt behöver kommunen rikta resurserna på välfärdens kärnuppdrag skolan och omsorgen.

Därför måste en ny politisk ledning städa upp bland kommunens utgifter och byråkrati. Det är en skyldighet som förtroendevald att prioritera resurser till välfärden och synenhet skolan. Det är inte ansvarsfullt att fortsätta bygga ut administrationen med nya dyra kommunalråd utan att först prioritera skolan och omsorgen.

Politiken har varit dålig under långtid att prioritera välfärdens kärnuppgifter. Om detta råder det ingen tvivel och effekter av corona pandemin är ett tydligt tecken att välfärden inte fungerar i kris. De som inte avser att agera med facit i hand kommer inte få medborgarens förtroende att leda kommunen in i framtiden.

Nynäshamns kommun har en kraftigt växande byråkrati och tung administration som blivit en tung del som tar resurser från välfärden. Socialdemokraterna är fast beslutna att utan pardon sätta skolan främst och ändra maktbalansen.

Efter valet avser Socialdemokraterna att påbörja framtidsutmaning 2030, med syfte att stärka välfärden. Uppdraget ska ledas av en tf kommundirektör.

Grund för Socialdemokraternas politik beskrivs i vårt Välfärdsprogram samt samhällsbyggnadsprogrammet. Vi är välförberedda att styra kommunen och avser på börja arbetet omgående efter valet.

Patrik Isestad

Kandidera till att bli Kommunstyrelsens ordförande samt till regionfullmäktige.

Önskar Er en bra dag!