Amanda Hedström

Jag är 25 år och har bott i kommunen hela mitt liv. Under dagarna arbetar jag sen en tid tillbaka som förskollärare. Jag brinner för barn och unga och har sen 10 år tillbaka jobbat med just barn och unga på olika sätt.

Jag vill att alla individer ska få möjligheten att lyckas och det arbetet börjar i förskolan och skolan. Det ska inte spela roll vem man är, vi ska ha en förskola och skola där alla får den utbildningen som behövs för en ljus framtid. För att eleverna ska lyckas behöver vi rusta skolorna och lärarna med de rätta verktygen. Våra skolor ska ha en god miljö för såväl elever som lärare!