Johan Forsman

Jag vill att alla ska känna sig hemma i skolan elever, lärare och andra viktiga stödpersoner. En bra utbildning är grunden för ett bra yrkesliv. Det är fel att använda skattebetalarnas pengar till vinstuttag ur skolorna

Jag vill att Nynäshamnarnas skattepengar verkligen går till att ge elever på alla nivåer ökad kunskap och framtidstro – inte till vinstuttag i skolkoncerner.