Ersättare i kommunfullmäktige

Ersättarna tjänstgör i fullmäktige när ordinarie ledamöter har fått förhinder.