Hans Rönngren
Hans Rönngren kandidat till Regionfullmäktige

Hans Rönngren

Mitt namn är Hans Rönngren. Bor i centrala Nynäshamn. Kommer ursprungligen från Örnsköldsvik. Sitter idag som volontär på vår partiexpedition. Har inga andra politiska uppdrag. Har suttit i vår lokala Socialnämnd. Har däremot ett engagemang inom konsumentorganisationen i Stockholm(KfS) Sitter i styrelsen i en av våra lokala konstföreningar. Har lärt mig av min far: Pensionsåldern innebär inte att arbete upphör, utan frågan är mer hur vi kan tillvarata de äldres kompetens.

Politiskt önskar jag att vi får majoritet på alla politiska nivåer. Så vi slipper arbeta med partier som ändå inte stödjer vår budget. Och partier med medlemmar som verkar ligga för långt ut på ytterkanterna. Tycker också att vi bör arbeta för en åldersjämlik åldersfördelning.

Mitt starkaste engagemang ligger i att få ett Stockholm, ett Sverige och en värld där minoriterer och olika grupper inte behöver ha egna intresseorganisationen. Tyvärr verkar detta ligga långt borta in i framtiden. Det gäller att kämpa för att få förändring. Jag önskar att alla unga och gamla ska ha samma möjligheter, för att uppnå sina mål.(Demokratiska)

I regionen tänker jag kämpa för att få dubbelspår för pendeltågstrafiken närmare Nynäshamn. Något som är enormt viktig på grund av stort behov av transporter från Norviks hamn. Även en geografisk jämlik sjukvård. Och mycket mer.

Önskar att möjligheten att besöka de olika Arbetarekommunerna i regionen för att lära känna vår storstad.