Mångfald

Årsmöte i Socialdemokratiska föreningen Solidaritet

  • 21 februari 18:30 - 20:00
  • Folkets Hus lokal Sundet

Årsmötet följer den fastställda dagordningen. Det finns möjlighet att lägga motioner/förslag kring föreningens och Socialdemokraternas verksamhet. För mer information ta kontakt med ordföranden för föreningen.