En grupp människor

Distriktskongress Socialdemokraterna i länet

  • 22 april 09:00 - 18:00

Det är dags för distriktskongress där de olika verksamheterna som genomförts under 2022 redovisas och läggs till handlingarna. Man kommer även att behandla inkomna motioner/förslag som kommit in kring hur Socialdemokraterna ska arbeta inför framtiden. Från Nynäshamn kommer en motion om att det ska vara möjligt att betala med kontanter även fortsättningsvis. Det är både en rättvisefråga men också en viktigt fråga i kristider.