människor

Samtal vid Torö lanthandel

  • 12 augusti 15:00 - 18:00
  • Storbygården 2 Eneby

Socialdemokraterna vill gärna presentera sina politiska förslag för skärgårdsöarna och ha dialog kring viktiga skärgårdsfrågor.

En intressant programpunkt inför framtiden är hållbara lösningar för vatten och avlopp i ett längre perspektiv