Linda Walkeby
Linda Walkeby kandidat till Regionfullmäktige

Linda Walkeby

”Med rötterna i de norrländska skogarna och samiskt och tornedaliskt ursprung, blev Nynäshamn min nya hemkommun för nära ett halvt liv sedan.

Med livsfilosofen att vilja gå i ”så många människors skor som möjligt” för att se olika sidor av olika människors liv och deras utmaningar, har jag arbetat med så väl äldre som yngre, med anhöriga och med föräldrar, arbetat både som chef och som anställd, och kämpat såväl som företagare, som student. Dessa möten, samtal och erfarenheter i livet har tillsammans med min bakgrund, format mig till den jag är idag och gett mig en ovärderlig grund att stå på i mitt politiska arbete, och för vidare utveckling av vår fantastiska kommun och välfärdssamhälle på såväl lokal, som regional och på nationell nivå.

Ett av mina främsta politiska fokusområden i både kommunen och i riket, är två områden som idag hänger samman som orsak och verkan; skolan och brottsprevention. Det handlar om att göra våra skolor till en bättre plats för lärande, utveckling, glädje, trygghet, stöd och socialt skyddsnät – för att ge rätt verktyg och möjligheter till varje enskilt barn – oavsett bakgrund, förutsättningar eller tidigare utmaningar i livet, för allas frihet att få skapa sin egna framtid – samtidigt som en inkluderande och bra skola minskar utanförskap och segregation i samhället och därmed är en av de främsta verktyget för minska brottsligheten på längre sikt och skapa ett tryggare samhälle för alla

Linda Walkeby är 44 år och har varit politiskt aktiv i Socialdemokraterna i Nynäshamn sedan 10 år tillbaka. Idag kandiderar hon till alla tre val: i kommun(nr.6), i region(nr.13) och till riksdagen(nr.31) med huvudfokus på skola, att minska brottsligheten i samhället och arbeta för en jämställd och jämlik sjukvård där alla har rätt till bra hälso- och tandvård på lika villkor.  ”