Liselott Vahermägi

Liselott Vahermägi

Kandidat till Region Stockholm.

Företagare, 51 år

För mig är det självklart att vi ska ha ett samhälle som både är jämställt och jämlikt. Jag vill att mina två tonåringar och andra unga ska ha likvärdiga förutsättningar i livet. Efter att under många år ha haft ledande politiska uppdrag på heltid valde jag för några år sedan att byta bana och bli företagare. Idag driver jag två konsultbolag där jag och mina kollegor arbetar med social hållbarhet och ledarskapsutveckling.

Ända sedan jag var ung har jag haft ett starkt engagemang i demokratifrågor och fortsätter att engagera mig politiskt parallellt med företagandet. Under den senaste mandatperioden har jag bland annat varit ledamot i regionfullmäktige i Region Stockholm. Särskilt har jag varit engagerad i frågor om psykisk hälsa och ohälsa. Här ser jag tydligt att Region Stockholm behöver förbättra sitt arbete för att ge fler människor vård i tid när det gör ont i själen.

Jag har bott på olika ställen i regionen och har med egna ögon sett hur stora skillnader det är när det gäller att få tillgång till vård beroende på var du bor. Nynäshamn är min hemmakommun där jag vuxit upp, bott och arbetat i många år men jag har även bott i Stockholms innerstad och under hösten går flyttlasset till Värmdö. För mig är det självklart att du ska kunna få tillgång till rätt vård i tid oavsett om du bor i Nynäshamn, på Värmdö eller i innerstan – eller på vilken annan plats som helst i regionen.

Som politiker är det dessutom viktigt för mig att vi kan samarbeta över olika partigränser för att hitta de bästa lösningarna för invånarna. För mig är det självklart att vi ska ha ett gott och respektfullt diskussionsklimat och söka konstruktiva lösningar tillsammans. Region Stockholm behöver ett nytt och moget politiskt ledarskap.