Ola Hägg
Ola Hägg kandidat till Regionfullmäktige

Ola Hägg

Jag heter Ola Hägg bor i Sorunda i Nynäshamns kommun och vill fortsätta engagera mig i regionala frågor. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med sociala frågor på olika sätt. Det som varit min ledstjärna är att vi som människor har lika värde och ska behandlas jämlikt, jämställt och värdigt. Medborgare som söker stöd inom Regionen ska känna sig lyssnade på och komma in i ett helhetstänkande kring sin personliga hälsa.

  • Egna vårdteam med egen läkare inom primärvården för alla men speciellt äldre och multisjuka
  • En fungerande vårdkedja för de som diagnostiseras med NPF diagnoser
  • En sammanhängande vårdkedja för de som drabbats av våld i nära relationer
  • Specialistmottagningar även i Nynäshamns kommun exempelvis Gynekologi, Öron Näsa Hals
  • En färdtjänst som fungerar även för oss som bor i Nynäshamns kommun
  • En kollektivtrafik som även består av förstärkningsbussar till och från Stockholm med hållplats vid Segersängsavfarten
  • En forskning för tidig upptäckt av sjukdomar vilket innebär att bättre möjliggöra för primärvårdens deltagande i forskning
  • Utveckling av Centrum för hälsodata för att möjliggöra den så kallade nätverksforskningen (där patienten förflyttar sig mellan olika vårdgivare)

Jag har som projektledare för länsstyrelsen tagit fram och startat ett Resurscentrum mot hedersförtryck och våld ”Origo”. Under framväxten av Origo blev det mycket tydligt att  integrationen mellan kommunerna och Regionen måste fungera bättre för att det ska vara möjligt att rehabilitera sig från att ha varit utsatt för traumatiska händelser.

Jag har under 8 år varit socialnämndens ordförande i Nynäshamns kommun och har även i den rollen sett betydelsen av ett samarbete med Regionen. Den fragmentisering av Regionens vårdutbud som skett de senaste åren under Alliansens ledning gynnar verkligen inte den lilla människan.

Under senaste mandatperioden har jag varit ledamot av Regionfullmäktige samt 2 e vice ordförande i forskningsberedningen. Det sistnämnda uppdraget har gjort det tydligt för mig hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan forskningssamhället och den direkta vården. Jag har medverkat i att ta fram ”Stockholmsregionen som motor för ökad hälsa och tillväxt i hela landet” där vi lyfter fram vikten av att den patientnära forskningen sker både på institutioner och på den lokala vårdcentralen.

Life science ett samlat forskningsområde mellan näringsliv och institutionell forskning. Det här är ett område som har en oerhörd betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Vi har de senaste åren sett ett minskat intresse av exempelvis läkemedelsprövningar i vår Region. Detta trots att vi i Sverige har kanske de bäst sammanställda databaserna för forskning. Alliansen har tyvärr inte satsat på att tillgängliggöra forskningsdata till utvecklingsföretag det vill jag och Socialdemokraterna i Regionen ändra på-

Nynäshamn och Norrtälje kommuner ligger i utkanten av Regionens geografiska ansvarsområde. En tydlig inriktning både från Socialdemokraterna som parti men också något jag varit personligen engagerad i är rätten till jämlik vård i hela regionen. Som det är nu så slutar stora delar av vårdutbudet vid Globen i Stockholms kommun/Stad. Vi som bor i Haninge, Tyresö och Nynäshamn förväntas pendla till vård på ett helt annat sätt än om man bor norr om Stockholms stad. Dessa ojämlikheter behöver åtgärdas och det gör vi bäst genom att byta majoritet i Region Stockholm.

Jag vill medverka till ett konstruktivt samarbete mellan de olika politiska partierna där det finns utrymme för att bra förslag förbättras tillsammans. I en bra dialog mellan ledamöter och partier ökar förutsättningarna för ett långsiktigt bra resultat Det är tillsammans vi utvecklar Regionen inför framtiden