Patrik Isestad

Patrik Isestad

Stockholms regionen – en attraktiv arbetsmarknad – kräver en fungerande sjukvård och kollektivtrafik.

Detta är första gången jag kandiderar till regionfullmäktige. Jag kandiderar för att Nynäshamns kommuns medborgare inte ska glömmas bort och ständigt bortprioriteras. Sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen är mycket ojämlikt fördelat. Krans kommuner likt Nynäshamn får ofta stå tillbaka för innerstaden. Under de 16 år som det moderatledda styret ansvarat för sjukvården, kollektivtrafik, regionplanen och regional tillväxt har det varit marknaden och inte medborgarens behov som styrt fördelningen av våra gemensamma resurser.   

Det är snart val till kommunen, regionen och riksdagen. Många av de
beslut som fattas i riksdagen och i regionerna påverkar kommunerna. För att vår politik i kommunen skall få full genomslagskraft förutsätter det att vi Socialdemokrater får så många röster att vi kan vara med och styra på alla nivåerna.

Exempelvis är det i regionen som det fattas beslut om sjukvård och kollektivtrafik.

Visst är det orimligt;

  • att vi saknar nattrafik med tåg eller buss mellan Stockholm och Nynäshamn.
  • att inte samtliga kommundelar har en fungerande kollektivtrafik som knyter an till pendeltåget eller gör resor möjliga mellan kommundelar.
  • att Nynäshamns kommun saknarjouröppen vårdcentral.
  • att Gynekologi mottagningen inte har öppet mer än en halv dag i veckan.
  • att färdtjänsten inte fungerar.

Mitt uppdrag blir att sätta Nynäshamns medborgares intressen främst.

Det handlar om att se helheten och hantera olika samhällsutmaningar, som en åldrande befolkning, inkluderande tillväxt och klimatförändringar, samtidigt som regionen växer och konkurrenskraften utvecklas.

Välfärden bygger på att människor arbetar och var och en drar sitt strå till stacken. För det behövs kunskap att ta de nya jobben. Stärkt kompetensförsörjningen är därför central för vår region.

Vi behöver lärare och resurser för fler utbildningsplatser för att ge människor kunskap att ta de jobb som finns. Vi behöver rörmokare, svetsare, undersköterskor och barnskötare.  Den socialdemokratiska politiken har en klar strategi hur det trasiga i välfärden ska byggas starkt igen.

Hoppas vi ses och ta gärna tillfället i akt och ställ frågor till mig