Elev

”Satsa på gymnasiet nu – inte sen”

Insändare

Socialdemokraterna vill mer!

Socialdemokraterna vill satsa på stöd till alla elever som väljer att gå på gymnasium oavsett om man går i vårt eget eller har valt ett annat. Vi ser gymnasiet som en investering för vårt framtida Nynäshamn. Det är bra om många fler unga får godkända betyg och behörighet att studera på universitet och högskola. Det ger varje individ möjligheter till positiva livsval inför framtiden. Tyvärr har vi sett sjunkande resultat för gymnasieutbildningen under den gångna mandatperioden. Den nya nämnden Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som skulle haft fokus på gymnasieutvecklingen har endast producerat ett måldokument som i bästa fall ger resultat år 2024. Vi är inte nöjda med det. Socialdemokraterna har hela tiden framfört att nämnden också måste fokusera på kommunens gymnasieungdomar i ett kortare perspektiv så att de ungdomar som nu går på gymnasiet får de förutsättningar de behöver för att lyckas. I nämnden har vi fått kritik för att vi vill fokusera på alla ungdomar och inte bara de som går på Nynäshamns gymnasium. Vi har konstaterat att Nynäshamns kommun i nuläget lägger resurser på ungdomarna när de redan har misslyckats med gymnasiet då exempelvis genom ”Ung i Nynäs”. Vi menar att mer resurser behöver satsas i förebyggande arbete vilket vi också har satsat pengar på i vårt budgetförslag som tyvärr alliansen röstat ner.

Senast nu under Almedalsveckan presenterade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) en rapport vid namn ” UTANFÖRSKAP OCH UNGA” där vikten av tidiga insatser klargörs för att undvika stora samhällskostnader senare i individens liv. Vi menar att ungdomar som riskerar att inte klara sin gymnasieutbildning måste få adekvat stöd innan man misslyckas. En effekt som beskrivs i rapporten är ”inte mitt bord effekten” som vi menar visar sig i flera av de dokument Alliansen i Nynäshamn tagit fram där man inte alls har tittar till den helhet som våra ungdomar lever i. Vi blir  uppvaktade av föräldrar och ungdomar som vill att Nynäshamns kommun sätter in adekvata åtgärdspaket för att de som fått så kallade NPF diagnoser. Vi anser inte att Alliansen genom sin politik har mött de behoven.

Vi Socialdemokrater anser att det ska finnas tillgång till stöd och inspiration till gymnasie- och universitetsstudier genom hela skoltiden. Stödet är extra viktigt under gymnasietiden då kanske för att hämta hem missad kunskap under grundskolan men framför allt för att ha studieglädje för att slutföra sina studier och gå vidare i livet.

Vi har följande förslag

  • Vi vill arbeta fram en modell i nära samverkan mellan elever, lärare och viktiga  anhöriga. En möjlig inriktning skulle kunna vara en fritidsanläggning/inspirationsplats där det finns både inspirationsföreläsningar, fördjupningar och kunnigt stöd för läxläsning och inlärning utifrån individens behov.
  • Platsen ska också ge en gemensam möjlighet för myndigheter och intresseorganisationer att göra samordnade insatser för den unge. Det viktiga är att ta fram en sådan lösning för de ungdomar som behöver den.
  • Insatserna ska utgå från den moderna forskning och best practice som finns

Vi har tagit del av olika utspel från Alliansen gällande av placering av Nynäshamns gymnasium och långsiktiga mål som vi också tycker är viktigt att arbeta med. Men det  som tydligt skiljer oss från Alliansen är att vi Socialdemokrater  vill sätta in mer resurser för unga nu.

Alla unga i Nynäshamns kommun ska ha bästa möjliga förutsättningar att klara sin gymnasieutbildning och kunna nå sina framtidsmål.

Länk till Nynäshamnsposten https://www.nynashamnsposten.se/2022-07-19/satsa-pa-gymnasiet-nu–inte-sen

Socialdemokraterna i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ola Hägg     Liselott Vahermägi           Johan Augustsson          

Mats Lindqvist                Thomas Zallin