Maktskifte i Region Stockholm
Väljarna efterfrågade ett Socialdemokratiskt styre i Regionen - nu styr vi tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet

Nu händer det!

Idag presenterar Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet en ny Mittenkoalition för Region Stockholm. Efter 16 år i opposition tar vi socialdemokrater äntligen över makten i Region Stockholm.

Det är ett tufft ekonomiskt läge, det värsta på 30 år, men vi är beredda på att göra vad som krävs för att vända utvecklingen i vården.

Det kommer att bli en ny riktning på politiken i Region Stockholm där patienternas behov går först och vårdens pengar kommer att gå till vården. Vårdcentralerna kommer att stärkas och på riktigt bli navet i sjukvården där alla invånare i regionen kommer att få en fast husläkare. Akutsjukhusen kommer få mer resurser och personalens situation ska bli bättre, så att fler väljer att stanna kvar på sin arbetsplats och fler vill jobba i regionen.