Kategori: Aktuellt

Balder

Rädda Lotsfunktionen på Balder!

Det är flera insändare skrivna om vikten av ett levande Balder. På Balder bor många äldre Socialdemokraterna vill att det ska finnas service och aktiviteter för de äldre där. Redan under valrörelsen har vi lyft fram vikten av att Balder ska ha ett långsiktigt stöd för att genomföra aktiviteter i de lokaler som hyrs av…

Läs mer
Ellevio

Anstånd i väntan på elstöd

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen lämnade in ett förslag på att kommunen skulle ha en stödjande inställning till de som hade svårt att orka betala in de kommunala taxorna. Det finns ju många berättelser om svårigheter att klara sin egen ekonomi i väntan på det utlovade elprisstödet som blivit väldigt försenat med den nya regeringskonstellationen. Patrik Isestad…

Läs mer
Skola

Tallbacka skolan är det klokt att renovera den?

Barn- och utbildningsnämnden har lagt en budget för att renovera Tallbackaskolan. Ärendet presenterades utan beredning och lades direkt på bordet. Socialdemokraterna ansåg inte att beslutsunderlaget var tillräckligt och att tidigare beslut i frågan hade genomförts. Det finns exempelvis ingen ordentlig utredning kring det nuvarande skadeläget för Tallbackaskolan. Alliansen och Sverigedemokraterna ansåg utifrån det beslutsunderlag som…

Läs mer
Välfärdsprogrammet

Behöver vi vara oroliga för välfärden?

Vid Socialnämndens introduktionssammanträde för den nya mandatperioden presenterade förvaltningen budgetförutsättningarna för de kommande åren. Presentationen gjordes noggrant och på ett tydligt och bra sätt. I slutet av presentationen visade man på att det finns behov av åtstramningar i utbudet av välfärdstjänster. Exempelvis sånt som inte är lagstyrt som verksamheten på Balder samt minskad personalstyrka. Med…

Läs mer
Mångfald

Interpellation till kommunfullmäktige om befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen framåt är basen för hur kommunen ska planera verksamheterna inom välfärdssystemet. Att ha tillräcklig kapacitet i förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt för oss alla. Den befolkningsprognos som kommunen arbetar efter just nu verkar vara för lågt räknad. Socialdemokraterna har tillsammans med kunniga resurser tittat igenom grundvärden för befolkningsutvecklingen inom kommunen fram till år…

Läs mer
God forsättning

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn har ett förslag på satsning på fritidsaktiviter för ungdomar. Vi har också i insändare föreslagit ett Allaktivetshus på Backlura. Vi kan se i resultaten för skola och socialtjänst att det behövs göra satsningar på ungdomar och deras etablering i samhället. Det är tydligt att det finns för får verktyg som används i…

Läs mer
Gott Nytt år
Med önskan om ett 2023 med nya möjligheter

GOTT NYTT ÅR 2023

Socialdemokraterna i Nynäshamn vill önska ett Gott Nytt År 2023. Vi vill skicka med Nyårs inspiration till alla politiska partier i Nynäshamn. I vårt budgetförslag inför 2023 hade vi valt att ta med en satsning på frukost i skolan. Det finns belagt genom bland annat forskning på Karolinska institutet i rapporten ”Frukostens betydelse för barns…

Läs mer
GOD JUL

God Jul från Socialdemokraterna i Nynäshamn

Tomten läser på inför det kommande året. Många viktiga beslut är på väg att fattas. Helgerna vi har framför oss ger tid för reflektion kring det gångna året och vad som behöver göras inför det nya året. Socialdemokraterna önskar er alla en riktigt GOD JUL

Läs mer
Pendeltåg i fjärran
Pendeltågen ska gå!

Pendeltågen måste fungera även för Nynäshamn

Under senaste veckorna har vi bevittnat hur pendeltågstrafiken i stora delar av Regionen har begränsats. Nynäshamn har drabbats särskilt hårt då trafiken tidvis helt ställts in. Den nya majoriteten som tagit över Regionen har precis startat sitt arbete för att skapa bättre förutsättningar i Regionen. Att ta över innebär naturligtvis också att ta över ett…

Läs mer
Cafe
Träffpunkt

ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Statens folkhälsoinstitut har här identifierat fyra hörnpelare för ett gott åldrande.Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverkaMeningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig självFysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utvistelseGoda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider Det krävs en kontinuerlig satsning för att uppfylla hörnstenarna i…

Läs mer