Kategori: Aktuellt

Rösta nej i folkomröstningen!

Det är inte bara fel att minska på valmöjligheterna för hemtjänst på landsbygden med den nya organisationen. Det är den nya ordningen och organiseringen av hemtjänst som vi ska rösta nej till! Nu har även förvaltningsrätten beslutat att det var fel, att socialnämnden tog beslut om en så stor principiell fråga som att lägga ned…

Läs mer

Rösta Nej – för att få hemtjänsten i kommunal regi i hela kommunen

Rösta nej för att få hemtjänst i kommunal regi i hela kommunen Visst kan det låta konstigt men så är faktiskt frågan ställd i folkomröstningen. Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna vill försvåra folkomröstningen för att få hemtjänst i kommunal regi i hela kommunen. Det innebär inte att de privata LOV företagen kommer att sluta ge service…

Läs mer

Ta gemensamt ansvar – för minskade klimatutsläpp och en renare natur

Klimatförändringarna är ett faktum och effekterna går inte att förneka. Oavsett om det handlar om översvämmade källare, vattenbrist eller skogsbränder är konsekvenserna uppenbara i människors vardag. Samtidigt hotas svenska skogar, marker, sjöar och hav av föroreningar, kemikalieutsläpp och naturförstöring.Vi socialdemokrater vill se till att fler länder ska göra mer för att få ner klimatutsläppen och…

Läs mer

Använd EU – för en starkare ekonomi och fler svenska jobb

Europa har blivit fattigare. Det märks i människors plånböcker, i nedskärningar i välfärden och genom stigande arbetslöshet. Det har blivit dyrt att handla, bo ochvärma sitt hem. I Sverige har utvecklingen varit sämre än i nästan alla våra europeiska grannländer. Samtidigt har de ekonomiska klyftorna och ojämlikheten i Sverigevuxit snabbare än i de flesta jämförbara…

Läs mer

Fira 1:a maj 2024 i Nynäshamn

Vi börjar för de som vill med fika kl. 10.30 på Balder Lövlundsvägen 20 Nynäshamn 11.30 Samlas vi för att förbereda avmarsch 11.45 Avmarsch till Stadshusplatsen med oss har vi Södertörns Brass

Läs mer

Fred och Frihet och bra Säkerhetspolitik

Ett av Socialdemokraternas huvudområden i EU politiken. Det är grunden för ett demokratiskt Europa. Vi kommer att presentera flera. Läs mer nedan – Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har enorma konsekvenser för EU samarbetet. Ett folkrättsvidrigt krig i strid med den europeiska säkerhetsordningen ritar om EU:s säkerhetspolitiska roll för oöverskådlig framtid. EU har sedan krigsutbrottet…

Läs mer
Stolar

Föreningsbidragen ska fördelas på ett rättvist sätt

Magnus Liljeström visar på konsekvenser av de föreslagna förändringarna i reglerna för att få föreningsstöd Alliansen i Nynäshamn har med stöd av Sverigedemokraterna tagit fram ett förslag till nytt reglemente för stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Ett syfte med förslaget är att Folkets Hus inte längre ska kunna få bidrag för att tillhandahålla samlingslokaler för…

Läs mer

Binomen en framgångsrik skola i Nynäshamns kommun

Skolan Binomen har en samlad opposition arbetat för att behålla i Nynäshamns kommun. Av någon anledning vill inte Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna hjälpa till och ta fram en långsiktig stabil lösning för skolan Binomen. Göran Bergander socialdemokraternas gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden beskriver nedan hur vi arbetat och fortfarande försöker ta initiativ till en långsiktig lösning Vansta…

Läs mer

Sjukvården i Region Stockholm påverkas av den nationella krisen

NATIONELL SJUKVÅRDSKRIS Inflationskrisen har blivit en nationell vårdkris då regeringen bortprioriterat sjukvården i sin ekonomiska politik. Region efter region tvingas till massvarsel av vårdpersonal. Vissa regioner tvingas också stänga vårdcentraler eller hela sjukhus. Det är besparingar som kommer skada svensk sjukvård för lång tid framöver. I Stockholm håller vi emot så gott vi kan. Vi…

Läs mer

Alliansens besparingar i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har svarat på en enkät som redovisas i en artikel på SVT nyheter https://www.svt.se/datajournalistik/kommunernas-ekonomi-2024/. Besparingar som inte nämnts i samband med Mål och Budget 2024-2027 eller i de verksamhetsplaner för 2024 som nu lagts fram till nämnderna. Det är 215 kommuner som svarat på enkäten så det är ett stort kunskapsunderlag. I Nynäshamns…

Läs mer