Kategori: Aktuellt

Glad Påsk med aktuella frågor

Det är många frågor som är aktuella nu….. Socialdemokraterna har publicerat fakta i flera medier. BUSS 861 SKA VARA KVAR! Socialdemokraterna i Nynäshamn har haft en kontinuerlig kontakt med Regionledningen i frågan. I de svar vi fått efter första artikeln i Nynäshamns Posten visar det sig att frågan om buss 861 inte varit ens på…

Läs mer
Aida Hadzialic

REGIONSTYRELSEN FATTAR BESLUT OM YTTERLIGARE TVÅ MILJARDER KRONOR TILL VÅRDEN

Idag fattade regionstyrelsen beslut om att tillföra ytterligare medel till vården. Summan på två miljarder har sedan tidigare offentliggjorts av Mittenkoalitionen. Detta är utöver resurserna på nära en miljard kronor som tidigare öronmärkts för Stockholms sjukhus. Det är nu min ambition att dessa pengar så fort som möjligt ska kunna användas i verksamheterna. Det handlar…

Läs mer
Frukost

Förslag om gratis skolfrukost

Socialdemokraterna i Nynäshamn har lagt en motion/förslag till att återuppta möjligheten för elever att få skolfrukost när man kommer till skolan.

Läs mer
Gästhamn

Motion om gästhamn och färjehamn

Motivering till motionenNäringslivs och arbetsmarknadsnämnden (NAN) har inom sitt ansvarsområdeansvar för Näringsliv varav turism och varumärkesskapande åtgärder har en central betydelse. En stor del av företagandet i Nynäshamns kommun är beroende av besöksnäringen och den är i sin tur av stor betydelse för kommunens varumärke. Turistbyrån är placerad i byggnaden för gästhamnsverksamheten som en integrerad…

Läs mer
Manifestation fred

Manifestation för fred

Den 24 februari 2022 bröt kriget ut i Ukraina och skakade omvärlden. Därför vill Socialdemokraterna i Nynäshamn hålla en manifestation för fred den 24 februari 2023 kl 16:00 på Stadshusplatsen 1. Kom och var med!

Läs mer
Balder

Rädda Lotsfunktionen på Balder!

Det är flera insändare skrivna om vikten av ett levande Balder. På Balder bor många äldre Socialdemokraterna vill att det ska finnas service och aktiviteter för de äldre där. Redan under valrörelsen har vi lyft fram vikten av att Balder ska ha ett långsiktigt stöd för att genomföra aktiviteter i de lokaler som hyrs av…

Läs mer
Ellevio

Anstånd i väntan på elstöd

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen lämnade in ett förslag på att kommunen skulle ha en stödjande inställning till de som hade svårt att orka betala in de kommunala taxorna. Det finns ju många berättelser om svårigheter att klara sin egen ekonomi i väntan på det utlovade elprisstödet som blivit väldigt försenat med den nya regeringskonstellationen. Patrik Isestad…

Läs mer
Skola

Tallbacka skolan är det klokt att renovera den?

Barn- och utbildningsnämnden har lagt en budget för att renovera Tallbackaskolan. Ärendet presenterades utan beredning och lades direkt på bordet. Socialdemokraterna ansåg inte att beslutsunderlaget var tillräckligt och att tidigare beslut i frågan hade genomförts. Det finns exempelvis ingen ordentlig utredning kring det nuvarande skadeläget för Tallbackaskolan. Alliansen och Sverigedemokraterna ansåg utifrån det beslutsunderlag som…

Läs mer
Välfärdsprogrammet

Behöver vi vara oroliga för välfärden?

Vid Socialnämndens introduktionssammanträde för den nya mandatperioden presenterade förvaltningen budgetförutsättningarna för de kommande åren. Presentationen gjordes noggrant och på ett tydligt och bra sätt. I slutet av presentationen visade man på att det finns behov av åtstramningar i utbudet av välfärdstjänster. Exempelvis sånt som inte är lagstyrt som verksamheten på Balder samt minskad personalstyrka. Med…

Läs mer
Mångfald

Interpellation till kommunfullmäktige om befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen framåt är basen för hur kommunen ska planera verksamheterna inom välfärdssystemet. Att ha tillräcklig kapacitet i förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt för oss alla. Den befolkningsprognos som kommunen arbetar efter just nu verkar vara för lågt räknad. Socialdemokraterna har tillsammans med kunniga resurser tittat igenom grundvärden för befolkningsutvecklingen inom kommunen fram till år…

Läs mer