Cafe
Träffpunkt

ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

Statens folkhälsoinstitut har här identifierat fyra hörnpelare för ett gott åldrande.
Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverka
Meningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig själv
Fysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utvistelse
Goda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider

Det krävs en kontinuerlig satsning för att uppfylla hörnstenarna i ett hälsosamt åldrande. För år 2023 har vi gjort en avstamp inför framtida satsningar. Vi fick tyvärr inte gehör för det från Alliansen och Sverigedemokraterna som valde att inte bifalla Socialdemokraternas förslag till budget för år 2023.


12 miljoner kronor i ökade resurser för ett hälsosamt åldrande. Mycket av det vi
idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett
av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska
kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka. När orken tryter och svårigheter
med vardagen blir stor är hemtjänsten en rättighet. Hemtjänsten behöver utvecklas
med fler undersköterskor och sjuksköterskor. Omsorgen av äldre ska säkerställas
med mer tid för omvårdnad i hemtjänsten, ett särskilt utredningsuppdrag ges.
Rätt kompetens och språkkunskaper är avgörande för personliga tjänster och
Äldreomsorgslyftet ska därför förlängas. Särskild satsning med stöd till
pensionärsorganisationer som gör många aktiviteter för äldre vilket skapar ett friskare
liv på ålderns höst. Balder utvecklas till ett modernt seniorcentrum i centralt läge med
matservering. Hela kommunen måste utvecklas för de äldre. I dag har vi över 1600
äldre över 80 år. Därför satsar vi på träffpunkter för de äldre på lämpliga platser där
det saknas idag, som Ösmo, Sorunda, Torö och Stora Vika. Verksamheten måste få
växa med de anställda som i samarbete med volontärer hjälper till att driva
verksamheten. Framgångsfaktorn kan vi se på Balders verksamhet.