Trygghet och stöd

Åtgärder för en fortsatt framgångsrik hemtjänst i Nynäshamns kommun

I en tid där den kommunala hemtjänsten på landsbygden hotas av nedläggning, står Socialdemokraterna starkt i sitt engagemang för att bevara och förbättra äldreomsorgen i Nynäshamn.

Vi vill svara på insändare från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, och tydliggöra vår vision för en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet.

Vi har noterat ett högt och onyanserat tonläge i debatten om nedläggningen av den kommunala hemtjänsten på landsbygden. Det är felaktigt att lägga skulden på Socialdemokraterna för nedläggningen.

Förra gången ni försökte genomföra en liknande åtgärd fick ni backa på grund av folkopinionen och brist på stöd. Under de tre senaste åren ni skulle förbättra hemtjänsten har ni istället ökade besparingar skapat en ännu mer utmanande situation för både brukare och medarbetare.

Vi bär inte enbart på kritik utan har konkreta lösningar för att rädda den kommunala hemtjänsten på landsbygden. Vi vill:

1. Avskaffa minutscheman och garantera heltidsanställning för alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Det är oacceptabelt att äldre människor ska behöva äta frukost på sju minuter.

2. Satsa på kompetensutveckling och göra yrket som undersköterska attraktivt. Vi behöver fler vårdarbetare med en åldrande befolkning.

3. Startas en tillitsbaserad styrning och stoppa den förgörande minutstyrningen, förbättra personalens villkor för att tryggheten för de äldre. Det är viktigt att äldreomsorgen prioriterar kvalitet och dialog med vårdtagaren istället för kontroll och redovisning.

4. Införa en fast omsorgskontakt och satsa på idrott och friluftsliv för äldre. Social samvaro och aktivitet är viktiga för äldres välbefinnande. Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande.

5. Anställa fler inom äldreomsorgen, förbättra arbetsvillkoren och stärka deras kunskap och kompetens. Vi behöver öka antalet undersköterskor för att kunna erbjuda bättre vård och omsorg.

Innan man lägger ner den kommunala hemtjänsten på landsbygden, måste Alliansen ta reda på orsaken till det som de påstår, ekonomiska problem och sjukskrivningar som den kommunala hemtjänsten dras med.

När nu de privata utförarna har fått samma minutstyrning som den kommunala hemtjänsten för ett år sedan och beskriver målande vilka problem som uppstår med minutstyrning, nämligen samma som den kommunala, dålig lönsamhet och höga sjukskrivningstal. Då kan det inte vara en svår ekvation att förstå sambanden varför det inte fungerar med minutstyrning.

För att lösa den ekvationen måste man lyssna på LOV-företagen och den kommunala hemtjänsten.

Vi införde redan 2012 rätten att välja hemtjänstutförare för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Det skapade en gemensam prissättning för kommunal och privat hemtjänst, där kvaliteten skulle konkurrera, inte priset. Detta ökade äldres nöjdhet.

Vi värnar om rätten att välja mellan kommunal eller privat utförare. Vi kommer att rösta nej till det dåliga förslaget som M, KD, L, C och SD nu stödjer.

Aldrig tidigare har ett folkuppror varit så starkt mot ett dåligt förslag. Vi förstår och stödjer de som kräver en folkomröstning i frågan.

Tidigare fick vi rätt när vi överprövade ett beslut om nedläggning. Förvaltningsrätten meddelade inhibition, vilket innebär att kommunen inte får arbeta med frågan förrän domstolen har beslutat. Detta visar att den politiska ledningen gjorde en felbedömning. Nu ser vi fram emot en nyanserad debatt i fullmäktige.

Roland Junerud 2 e vice ordförande Socialnämnden & Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition