Roland Junerrud
2 e vice ordförande Socialnämnden

Att lägga ned hemtjänsten i egen regi är att minska valmöjligheterna!

I en insändare i Nynäshamns posten kritiserar Roland Junerud beslutet

M och SD har börjat nedläggningen av den kommunala hemtjänsten med början på de som utför hemtjänst på landsbygden, trots att de lovat att inte röra hemtjänsten efter förra försöket. Den nya ledningen med Christina Sönnergren (M) som ordförande med köpta röster från SD är nu på väg att göra samma misstag.

Det underliga är att man skyller på att hemtjänsten på landsbygden kostar för mycket och är olönsam och med en hög sjukskrivning bland personalen.

Efter att pratat med personalen på hemtjänsten så stämmer inte detta, problemen försvinner inte för att en privat aktör skulle utföra hemtjänsten. Man behöver förbättra arbetsförhållanden med ett tillitsbaserat ledarskap för personalen, vilket är en antagen metod i Nynäshamns kommun, som på sikt skapar en bättre arbetsmiljö.

När man pratar med hemtjänsttagare på landet är man mycket nöjd med den kommunala hemtjänsten och har inte för avsikt att byta till ett LOV-företag. Det är dessutom skamligt att redan innan beslut är taget ringa runt till våra äldre och säga att man behöver byta vårdföretag, utan att det ens finns något politiskt beslut.

Att på detta sätt ta bort valmöjligheten för våra medborgare är näst intill kriminellt. Socialdemokraterna medverkade till att starta LOV just för att Moderaterna ville få valmöjligheter för våra hemtjänsttagare, nu skall valmöjligheten bort. Inte nog med det, i uppdraget till förvaltningen står det också:

”Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny geografisk indelning av hemtjänst områdena i LOV- avtalet som bättre återspeglar de verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar som uppstår i hemtjänsten till följd av kommunens stora geografiska yta”.

Detta innebär att ett LOV-företag kan få ett område, till exempel Ösmo, och på detta sätt försvinner valmöjligheten fullständigt för Ösmoborna och likadant lär det bli för våra andra områden i Nynäshamns kommun.

Jag förstår inte att de partier som har en liberal inriktning som KD, L och C kan gå med på detta. Den cirkus som nu är startad och skall tas beslut på i en extra socialnämnd den 14/6 kommer att sluta med en förskräckelse för våra medborgare.

Redan nu börjar personalen titta efter andra jobb. Dessutom börjar vi undra hur den nya landsbygdsberedningen ser på detta, då det givetvis påverkar Nynäshamns landsbygd.

På det senaste kommunfullmäktige talade jag om den budget som nu är lagd av alliansen, den beskriver tuffa år är att vänta under 2023 och 2024. Jag sträckte ut en hand till vår ordförande Christina Sönnergren och beskrev att det samarbetet som de söker och pratar om med oppositionen skall hon få av mig.

Att sedan fullständigt köra över mig och oppositionen med denna nedläggning utan att en konsekvensanalys har gjorts eller att ha samtal med oss är väldigt anmärkningsvärt. Allt som gällde nedläggningen av den kommunala hemtjänsten hände på en dag med information till alla anställda och våra medborgare. Våra äldre som använder sig av hemtjänst fick utskick och telefonsamtal med uppmaningen att välja ett LOV-företag för hemtjänsten trots att inga beslut är tagna.

Att borgerligheten inte agerar bättre är inte oväntat då de varit i opposition i 103 år. Att sedan komma till makten och styra Nynäshamns kommun är inte lätt kan vi förstå, när vi ser facit.

Roland Junerud, gruppledare för Socialdemokraterna i socialnämnden