Välfärdsprogrammet

Behöver vi vara oroliga för välfärden?

Vid Socialnämndens introduktionssammanträde för den nya mandatperioden presenterade förvaltningen budgetförutsättningarna för de kommande åren. Presentationen gjordes noggrant och på ett tydligt och bra sätt. I slutet av presentationen visade man på att det finns behov av åtstramningar i utbudet av välfärdstjänster. Exempelvis sånt som inte är lagstyrt som verksamheten på Balder samt minskad personalstyrka. Med anledning av de olika förslagen som kom upp valde Socialdemokraternas gruppledare Roland Junerud att ställa en fråga/interpellation till ansvarigt kommunalråd tillika ordförande för Socialnämnden. Interpellationen kan läsas i sin helhet nedan