Patrik Isestad Max Elger
Besök på Malins hemtjänst av finansmarknadsminister Max Elger tillsammans med Oppostiionsråd Patrik Isestad och andra representanter för Socialdemokraterna

Besök av finansmarknadsminister Max Elger

Socialdemokraterna i Nynäshamn har välfärden som prioriterat område. Vi vill slopa nuvarande modell med styckat minutschema till ett mer smidigt system en beviljad tid i klump som hemtjänstutföraren tillsammans med hemtjänstmottagaren lägger upp disponeringen av.

Finansmarknadsminister Max Elger besökte Nynäshamn. Besöket innehöll bland annat ett studiebesök hos Malins hemtjänst som har haft verksamhet i Nynäshamn i många år. Nynäshamn har under lång tid varit en av Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna har under flera års tid försökt öka resurserna till äldreomsorgen då behoven för de äldre ser så olika ut.

Statens folkhälsoinstitut har här identifierat fyra hörnpelare för ett gott åldrande.
– Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverka
– Meningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig själv
– Fysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utevistelse
– Goda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider

För att kunna arbeta förebyggande behövs beviljad tid att stötta ett hälsosamt åldrande det startar i bedömningen av hur mycket tid den äldre behöver från välfärden. Socialdemokraterna vill möjliggöra fler bedömningsgrunder för vilka resurser den äldre ska få tillgång till genom äldreomsorgen i Nynäshamns kommun.

Malin Karlsson med medarbetare och Socialdemokratiska besökare
Malin Karlsson med medarbetare och representanter från Socialdemokraterna