Binomen en framgångsrik skola i Nynäshamns kommun

Skolan Binomen har en samlad opposition arbetat för att behålla i Nynäshamns kommun. Av någon anledning vill inte Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna hjälpa till och ta fram en långsiktig stabil lösning för skolan Binomen.

Göran Bergander socialdemokraternas gruppledare i Samhällsbyggnadsnämnden beskriver nedan hur vi arbetat och fortfarande försöker ta initiativ till en långsiktig lösning

Vansta industriområde har en detaljplan som tillåter icke störande verksamheter samt bostäder. Trots det har kommunens tidigare ledning låtit den föreningsdrivna montessoriskolan Binomen verka där sedan 1995.

Kommunstyrelsens samlade opposition bestående av S, SN, SD, MP och V beslöt 2018 om att starta arbetet med att ändra detaljplanen för fastigheten där Binomen verkade, så att verksamheten blev tillåtlig.

1 november 2021 så tog alliansen upp frågan om Binomens framtid igen, nu hade SD bytt fot i ärendet, efter att Moderaterna lyckats ”köpa” över SD som stödparti till Alliansen. Nu måste Binomen bort från Vansta.

Frågan om vilken verksamhet som de styrande vill ska kunna etableras i Vansta industriområde är oklar, om man håller sig till villkoren i detaljplanerna som reglerar vilka verksamheter som kan finnas i området så är det väldigt tydligt, icke störande verksamheter och bostäder. Lägger man därtill att närmsta granne är ett LSS-boende så förstår var och en att det är stora begränsningar för de som vill etablera sin industriverksamhet här.

Friskolan Binomen passar väldigt bra in i de villkor som gäller för området, även om en del kanske tycker att lekande barn är störande, det enda som behövs är att detaljplanen ändras så att skolan kan vara kvar.

Socialdemokraterna har varit tydliga med att vi kommer att verkaför att planen ska ändras, och att Binomen skall kunna vara kvar på nuvarande plats, efter att vi kommer till baka i ledningen av kommunen.

Anledningen att det blivit bråttom nu är att allianspartierna är rädda för att oppositionen vid ett maktövertagande skulle göra de ändringar som krävs för att skolan ska kunna bli kvar.

Socialdemokraterna kommer att rösta avslag på de styrandes förslag om att Binomen ska hotas med miljonviten om skolan inte avvecklas senast 31 juli i år.

Socialdemokraterna i Nynäshamn är för att ideella föreningar skall kunna utveckla sina verksamheter i kommunen utan att klåfingriga politiker sätter käppar i hjulen.

Göran Bergander (S), gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden