Bris behöver vårt stöd

Bris måste få hela stödet från Socialnämnden

SOCIALDEMOKRATERNA I NYNÄSHAMN KOMMER ATT STÖDJA BRIS GENOM EN INSAMLING UNDER JULMARKNADEN DEN 3 DEC. KOM FÖRBI OSS VI STÅR MELLAN STATIONSHUSET OCH JULMARKNADEN. VI BJUDER PÅ GLÖGG OCH HOPPAS NI SWISHAR EN SUMMA TILL BRIS.

Vi har efter beslut i socialnämnden erfarit att Moderaterna med stöd av SD och en politisk vilde från V, som lade ner sin röst, inte vill tillmötesgå Bris ansökan om stöd för arbete i samhället för unga. Socialdemokraterna biföll tillsammans med Sorundanet Nynäshamns kommunparti de sökta pengarna på 60 000 kronor, men förlorade naturligtvis.

Bris sökte 60 000 kronor från socialnämnden, men får bara 30 000. 2020 sökte organisationen 63 000 kronor, men ansökan kom aldrig upp till nämnden. Den kom upp 2021 och resultatet blev endast 30 000 kronor. När det blev känt reagerade en företagare och erbjöd sig att ersätta den summan som kommunen inte hade råd med. Jag ringde Bris och fick ett konto som företagaren kunde sätta in pengarna på. NP skrev sedan en artikel om den givmilda personen.

Annons

I dag har vi ett samhälle som präglas av en problematik där barn inte får det stöd som de har rätt till, och som leder till utslagning och psykiskt lidande för barn och familjer. Vi måste i vårt samhälle jobba med förebyggande insatser och möjlighet till hjälp för de som behöver.

Bris har en viktig funktion med att samla barns röster, erfarenheter och kunskap och använda dem för att påverka beslutsfattare, myndigheter och allmänheten, som bidrar till att skapa ett samhälle där barns rättigheter tillgodoses.

Bris måste få de resurser de söker från Nynäshamns kommun och socialförvaltning. Det handlar om en summa på 60 000 kronor, medan alliansen och SD röstar igenom ett bidrag på 30 000.

Socialdemokraterna vill satsa på tidiga insatser för barn i skolan och för våra ungdomar på fritiden. Verksamheter som ger en meningsfull fritid är brottsförebyggande och skapar ett samhälle där alla känner sig sedda och där det finns en plats för alla. Vi vill satsa på våra ungdomsgårdar med bättre öppettider och full bemanning och samtidigt ge Bris det stöd de söker från vår socialförvaltning.

Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. När barn känner till sina rättigheter, och där barns rättigheter tas till vara, bryts även segregationens band lättare. Det är en lång väg kvar att gå och för att komma dit behövs både visionära idéer och praktiskt arbete i vardagen, och naturligtvis resurser. Skapar vi denna anda och möjlighet för våra barn och ungdomar så skapar vi också ett samhälle som inte behöver se utslagning och psykisk problematik i sjukvården och inte allra minst på socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Annons

Vi vill se den psykiska ohälsan minska bland barn och unga och att barnens rättigheter stärkts. Socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden måste tillsammans utveckla vår verksamhet och ge fler barn än tidigare stöd av Bris genom befintliga och nya stöderbjudanden, utifrån barnets behov.

Socialdemokraterna har en väl utstakad plan i två dokument som är utdelade till alla medborgare i Nynäshamn som handlar om hur välfärden i Nynäshamn skall utvecklas fram till 2030. Den vägen kommer vi att skriva motioner om och skapa debatt om i alla politiska forum.

Socialdemokraterna i socialnämnden