Dax för en ny konstgräsplan i ÖSMO

Socialdemokraterna i Nynäshamn föreslår att det är dax att skapa fler fotbollsplaner i Ösmo. Nedan ser ni det förslag vi lämnat till fullmäktige:

Dagens invånarantal på knappa 5000 personer i Ösmo beräknas kunna fördubblas till ca. 10 000 invånare fram till 2040. Lägger man därtill den nybyggnation som planeras och redan är uppstartad i Källberga, kommer Ösmo att serva runt 15 000 invånare 2040. Den starka tillväxt Ösmo med omnejd genomgår påkallar att fritidsanläggningarna behöver byggas ut.

Efter kontakter med föreningen Ösmo GIF Fotboll framgår, att föreningen befinner sig i akut behov av ytterligare ytor för fotbollsspel på Ösmo Idrottsplats. Detta då nya unga intresserade barn och ungdomar fortlöpande strömmar till, vilket medför att den befintliga fotbollsplanen ej längre är tillräcklig. Något som i sin tur innebär, att föreningen måste börja tacka nej till nya intresserade.

Efter samtal med föreningens ordförande framgår, att föreningen själva kontaktat företaget Spentab, som säljer och anlägger konstgräsplaner och erhållit en offert med en total kostnad på 520 000 kronor exklusive moms utifrån följande förutsättningar:

  • Total yta ca 65×32,5 meter, avjämnande av befintliga ytor, leverans och installation av återvunnen konstgräsmatta, dressning av konstgräsmatta med tvättad, torkad kvartssand. Eventuella linjemarkeringar tillkommer. För material och installation lämnas 2 års garanti och livslängden beräknas till ca 8 år.

Föreningen åtar sig i sammanhanget, att utföra en stödkant i form av träram, betongplattor eller dylikt runt konstgräsytan.

Aktuell yta i sammanhanget är den yta som förr användes som ishockeyrink, men revs för ca 20 år sedan. Ytan har sedan dess i princip stått helt oanvänd. Den nya planen avses i första hand att användas av föreningens allra yngsta medlemmar och anses därför räcka till även för fotboll.  I dagsläget ingår inte ytorna i föreningens hyreskontrakt, varför ett sådant samtidigt måste upprättas med hyresvärden som är Nynäshamns kommun.

Socialdemokraterna yrkar därför att;

  • Ösmo IP, utökas med en ytterligare fotbollsplan.
  • Erforderligaekonomiska resurser avsätts för att genomföra investeringen enligt motionens intentioner.