Publik och Panel
Debatt om gång- och cykelvägar i Nynäshamns kommun

Debatt om Gång- och cykelvägar i Nynäshamns kommun

Idag den 22 aug var det debatt i Sorunda Bygdegård med deltagande från alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Nynäshamn.

Socialdemokraterna har sedan förra mandatperioden försökt aktivera frågan men mött motstånd. I debatten idag var alla överens om att man ville ha en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro men inte om hur den skulle bli till. I videon beskriver Oppositionsrådet Patrik Isestad vad Socialdemokraterna gjort för att förverkliga målet om en gång- och cykelväg

Vid debatten redogjorde Socialdemokraterna för varför ingenting har hänt i frågan och hur förstudien har röstats ned av Alliansen. Vi mötet uppgav Alliansen att man hade fått gehör för en gång- och cykelväg i Regionplanen. En plan som beskriver de satsningar som ska göras för än bättre trafikinfrastruktur för hela Regionen. I den finns ingenting skrivet om gång- och cykelväg och Norviks hamn nämns inte ens. Socialdemokraterna har yrkat på att Regionplanen ska kompletteras med bland annat detta men fick inget gehör i kommunstyrelsen för detta. Nedan ser ni en schematisk bild kring hur frågan har behandlats:

Schematisk bild
Bild 1 schematisk bild av hur ärendet har behandlats

Vi gör därför ett nytt försök och Alliansen försöker göra ärendet till sitt

Schematisk bild fortsättning
Bild 2 fortsättning av ärendet till dags datum

Alliansen stoppar sitt eget förslag och får inte heller med text om gång- och cykelväg i den länsplan som kommer att gälla inför framtiden. Socialdemokraterna anser det väldigt beklagligt för hela vår kommun. Nedan finns en sammanfattning av vad som hänt och vad Socialdemokraterna vill.

Sammanfattning
Bild 3 en sammanfattning om vad vi vill och vad Alliansen vill driva