Patrik Isestad och Åsa Westlund
Patrik Isestad och Åsa Westlund

Det vore bra om Liberalerna talade om sin egen politik

Gång på gång går Liberalerna ut och försöker förklara Socialdemokratisk politik. Det tråkiga är att de inte gör det på ett rättvisande sätt. Det kan bero på att de inte vill eller kan sätta sig in i ett annat partis politik utan att ha underlaget för den. Socialdemokraterna berättar gärna om sin politik men vill också bli respekterade för att vilja bidra med lösningar på de utmaningar som faktiskt finns efter snart 4 år av Alliansstyre.

Senast försöker Liberalerna berätta om hur Socialdemokraterna tänker göra med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden på ett inte särskilt respektfullt sätt.

Nedan svarar Patrik Isestad på insändaren där Liberalerna vill på olika sätt misstolka vårt ställningstagande kring takten att tillsätta en ny kommundirektör. Svaret finns också publicerat i Nynäshamns Posten.

Socialdemokraterna ger replik på liberalernas insändare ”Vi behöver en ny kommundirektör – inte en tillfällig städare”.

Det liberala kommunalrådet skriver en insändare där den recenserar Socialdemokraternas politik utan att med ett ord beskriva den egna politiken.

Socialdemokraterna lovar att sätta välfärden främst med skola och omsorg. Välfärdssystemet skall utformas så att det blir möjligt att förena familjeliv och arbete samtidigt som den värnar individens frihet och oberoende. Vår hembygd ska återigen kunna ge välfärd med fungerande skola och omsorg.

Socialdemokrati innebär satsningar på barnfamiljer, ungdomar och pensionärer. Det betyder att vi prioriterar fler medarbetare som arbetar ute i verksamheterna för att leverera en starkare välfärd.

Lekplats
Lekplatsen vid Viaskolan

Svensk ekonomi är stark, den socialdemokratiska regeringen har prioriterat jobben och att stärka välfärden. Nynäshamns kommun har, genom statsbidrag under pandemiåren, fått en stark hjälp för att undvika nya revor i välfärden. Tyvärr har pengarna inte alltid använts som det var avsett!

Det är dags att sätta välfärden först. Det måste vara slutlekt med kommuninvånarens gemensamma resurser. De senaste fyra åren har kastats bort på byråkratiskapande utredningsuppdrag, inflation i att utnämna varandra till kommunalråd med höga löner samt inrätta ineffektiva nya byråkratiska strukturer för att kunna inrätta nya kommunalrådsposter, ideologiska utförsäljningar, dogmatiska nedskärningar och en blind övertro på de misslyckade marknadssystemen.

För att kunna vända utvecklingen måste vi återta kontrollen över skattepengarnas fördelning, personalförsörjningens utveckling och välfärdstjänsternas utföranden.

I den senaste budgeten föreslår Socialdemokraterna en historisk omfördelning: från byråkrati, interna processer, vinstjakt och experimentella satsningar, till långsiktiga investeringar i välfärden och välfärdspersonalen. Vi väljer omfördelning före skattehöjning eller skattesänkning, och vi väljer långsiktiga ramförstärkningar över enskilda satsningar och centralstyrd måluppfyllelse.

Med den socialdemokratiska budgeten blir det mindre pengar till kommunalrådslöner, varav många kan vara behjärtansvärda för att hålla ihop en bräcklig minoritet men betydligt mer pengar till välfärden och betydligt fler anställda välfärdsarbetare.

Målet med den socialdemokratiska budgeten är att börja täppa till hålen i välfärdssystemet, återta gemensam kontroll över våra gemensamma resurser och se till att kommunen utför sitt allra viktigaste jobb: att göra våra medborgares vardag lite bättre, medborgarnas livsvillkor mer jämlika och hela kommunen mer integrerad.

Rosengården
Rosengårdens äldreboende

För det behövs inte fler dyra experiment, ideologiska marknadssystem och byråkratiskapande administration – det krävs bara att Nynäshamns kommunfullmäktiges folkvalda bestämmer sig för att sätta välfärden först.

Socialdemokraterna instämmer med Persson om att vi behöver inrätta ett positivt ledarskap där vi också tror på samarbete och på kraften och kompetensen hos kommunens medarbetare. När det gäller samarbete är det bra om Persson tar initiativ till det. Vi inom S har försökt, men Persson har inte velat.

Kompetensen bland personalen vill vi satsa på genom att ge mer pengar till kompetensutveckling och vidareutbildning och inte som alliansen gör med att avbryta utbildningen för de inom äldreomsorgen i äldreomsorgslyftet.

Socialdemokraterna är övertygade om att anställa en kommundirektör med uppdrag att prioritera skolan och omsorgen framför fler välbetalda kommunalråd. För oss socialdemokrater är valet enkelt och söker därför ditt stöd att reparera revorna i välfärden och sätta skolan och omsorgen främst.

Socialdemokraterna har en ny politik för en ny tid!

Patrik Isestad (s), kandiderar att bli kommunstyrelsens ordförande