Fred och Frihet och bra Säkerhetspolitik

Ett av Socialdemokraternas huvudområden i EU politiken. Det är grunden för ett demokratiskt Europa. Vi kommer att presentera flera. Läs mer nedan

– Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har enorma konsekvenser för EU samarbetet. Ett folkrättsvidrigt krig i strid med den europeiska säkerhetsordningen ritar om EU:s säkerhetspolitiska roll för oöverskådlig framtid. EU har sedan krigsutbrottet bistått Ukraina med omfattande militärt, humanitärt och finansiellt stöd och har i en aldrig tidigare skådad omfattning infört massiva sanktioner mot Ryssland. Syftet med de ekonomiska sanktionerna är att Rysslands agerande ska få kännbara konsekvenser för landet och att Rysslands förmåga att fortsätta anfallskriget ska motverkas på ett effektivt sätt.

Vi socialdemokrater verkar för att EU ska stärka sin gemensamma utrikespolitik och därmed vara en stark global aktör i en orolig tid. Socialdemokraterna vill se en feministisk utrikespolitik i EU som värnar demokrati och mänskliga rättigheter– alltid med ett särskilt fokus på utsatta grupper.

Att skära ner på biståndet är en dålig säkerhetspolitik av regeringen. I Sverige har vi tack vare Socialdemokraterna en lång tradition av ett globalt ledarskap för demokrati, mänskliga rättigheter, klimat och miljö, fred och säkerhet som en medlare och brobyggare i många konflikter. Vi har varit en förebild genom med att bedriva ett enprocentsmål och en feministisk utrikespolitik. EU är världens största biståndsgivare och en central aktör inom det internationella utvecklingssamarbetet.